bedrift

Psykisk bedriftshelse

Vær forsikret og ikke utsett bedriften din for unødvendig risiko. Vi tilbyr individuell oppfølging av deres ansatte, innen arbeidsrelaterte problemstillinger.


Stress, samarbeidsproblemer og konflikthåndtering.


Vi kan bistå med vanskelige medarbeidersamtaler, veiledning, kurs og andre aktuelle tjenester.

bedrift

Psykisk bedriftshelse

Vær forsikret og ikke utsett bedriften din for unødvendig risiko. Vi tilbyr individuell oppfølging av deres ansatte, innen arbeidsrelaterte problemstillinger.


Stress, samarbeidsproblemer og konflikthåndtering.


Vi kan bistå med vanskelige medarbeidersamtaler, veiledning, kurs og andre aktuelle tjenester.

bedrift

Psykisk bedriftshelse

Vær forsikret og ikke utsett bedriften din for unødvendig risiko. Vi tilbyr individuell oppfølging av deres ansatte, innen arbeidsrelaterte problemstillinger.


Stress, samarbeidsproblemer og konflikthåndtering.


Vi kan bistå med vanskelige medarbeidersamtaler, veiledning, kurs og andre aktuelle tjenester.

Metoder vi jobber etter

Vi har kompetanse for behandling av de fleste psykiske plager som kan oppstå på en arbeidsplass. Vi bruker ofte kognitiv terapi som metode innen psykisk bedriftshelse. Det er en metode som øker refleksjonen over egne negative tolkninger og responser, samt aktivt bidrar til å endre atferd. Vi ser at dette er svært viktig for å komme videre med negativ utvikling, enten det handler om evnen til å håndtere konflikter, grensesetting, prestasjonangst, prokrastingering eller perfeksjonisme.

Kompetanse

Våre behandlere har lang erfaring innen kognitiv terapi og veiledning. Flere har mer enn 15 års erfaring innen dette og har jobbet direkte innen bedrifter tidligere. Vi jobber allerede med store firmaer som ønsker å ha tilgang til kompetanse og behandling for sine ansatte, slik at risiko for sykemeldinger og økning av symptomer reduseres.

Video

Psykisk bedriftshelse kan utføres via video. Et alternativ om man ikke kan møte på kontoret.

Problemstillinger vi behandler:

Konflikthåndtering Utbrenthet Prokrastinering Perfeksjonisme Angst / prestasjonsangst Depresjon Stressmestring Søvnvansker Relasjonsvansker

Reduser terskelen for å få hjelp

Å ha en fast psykolog i bedriften fjerner mange av barrierene for å søke hjelp. Ansatte slipper å søke etter relevant tilbud på egenhånd. Rask tilgang til profesjonell hjelp vil motvirke at problemene utvikler seg og føre til sykemelding og fravær. Rask tilgang: Vi kan sette dere opp med fast psykologkontakt ved vårt kontor. Dere vil ha rask tilgang til våre psykologtjenester med minimal ventetid.

Nevropsykologisk kartlegging?

Noen ganger er det relevant å undersøke arbeidsevnen, om funksjonen på jobb har vært i endring. Våre nevropsykologer har lang erfaring med å utrede arbeidsevne.

Metoder vi jobber etter

Vi har kompetanse for behandling av de fleste psykiske plager som kan oppstå på en arbeidsplass. Vi bruker ofte kognitiv terapi som metode innen psykisk bedriftshelse. Det er en metode som øker refleksjonen over egne negative tolkninger og responser, samt aktivt bidrar til å endre atferd. Vi ser at dette er svært viktig for å komme videre med negativ utvikling, enten det handler om evnen til å håndtere konflikter, grensesetting, prestasjonangst, prokrastingering eller perfeksjonisme.

Kompetanse

Våre behandlere har lang erfaring innen kognitiv terapi og veiledning. Flere har mer enn 15 års erfaring innen dette og har jobbet direkte innen bedrifter tidligere. Vi jobber allerede med store firmaer som ønsker å ha tilgang til kompetanse og behandling for sine ansatte, slik at risiko for sykemeldinger og økning av symptomer reduseres.

Video

Psykisk bedriftshelse kan utføres via video. Et alternativ om man ikke kan møte på kontoret.

Problemstillinger vi behandler:

Konflikthåndtering Utbrenthet Prokrastinering Perfeksjonisme Angst / prestasjonsangst Depresjon Stressmestring Søvnvansker Relasjonsvansker

Reduser terskelen for å få hjelp

Å ha en fast psykolog i bedriften fjerner mange av barrierene for å søke hjelp. Ansatte slipper å søke etter relevant tilbud på egenhånd. Rask tilgang til profesjonell hjelp vil motvirke at problemene utvikler seg og føre til sykemelding og fravær. Rask tilgang: Vi kan sette dere opp med fast psykologkontakt ved vårt kontor. Dere vil ha rask tilgang til våre psykologtjenester med minimal ventetid.

Nevropsykologisk kartlegging?

Noen ganger er det relevant å undersøke arbeidsevnen, om funksjonen på jobb har vært i endring. Våre nevropsykologer har lang erfaring med å utrede arbeidsevne.

Metoder vi jobber etter

Vi har kompetanse for behandling av de fleste psykiske plager som kan oppstå på en arbeidsplass. Vi bruker ofte kognitiv terapi som metode innen psykisk bedriftshelse. Det er en metode som øker refleksjonen over egne negative tolkninger og responser, samt aktivt bidrar til å endre atferd. Vi ser at dette er svært viktig for å komme videre med negativ utvikling, enten det handler om evnen til å håndtere konflikter, grensesetting, prestasjonangst, prokrastingering eller perfeksjonisme.

Kompetanse

Våre behandlere har lang erfaring innen kognitiv terapi og veiledning. Flere har mer enn 15 års erfaring innen dette og har jobbet direkte innen bedrifter tidligere. Vi jobber allerede med store firmaer som ønsker å ha tilgang til kompetanse og behandling for sine ansatte, slik at risiko for sykemeldinger og økning av symptomer reduseres.

Video

Psykisk bedriftshelse kan utføres via video. Et alternativ om man ikke kan møte på kontoret.

Problemstillinger vi behandler:

Konflikthåndtering Utbrenthet Prokrastinering Perfeksjonisme Angst / prestasjonsangst Depresjon Stressmestring Søvnvansker Relasjonsvansker

Reduser terskelen for å få hjelp

Å ha en fast psykolog i bedriften fjerner mange av barrierene for å søke hjelp. Ansatte slipper å søke etter relevant tilbud på egenhånd. Rask tilgang til profesjonell hjelp vil motvirke at problemene utvikler seg og føre til sykemelding og fravær. Rask tilgang: Vi kan sette dere opp med fast psykologkontakt ved vårt kontor. Dere vil ha rask tilgang til våre psykologtjenester med minimal ventetid.

Nevropsykologisk kartlegging?

Noen ganger er det relevant å undersøke arbeidsevnen, om funksjonen på jobb har vært i endring. Våre nevropsykologer har lang erfaring med å utrede arbeidsevne.