Terapi

Filosofisk praksis

Ved vår helseklinikk tilbyr vi et unikt tilbud innen filosofisk praksis, med fokus på temaer som eksistens, identitet og mening.

Vi tror på at filosofi er for alle, og oppmuntrer til en sokratisk tilnærming hvor ingen spørsmål er for store eller for små.

Vårt hovedmål er å fremme personlig utvikling, mental helse og styrke individets evne til selvinnsikt og refleksjon over eget liv og valg.

Terapi

Filosofisk praksis

Ved vår helseklinikk tilbyr vi et unikt tilbud innen filosofisk praksis, med fokus på temaer som eksistens, identitet og mening.

Vi tror på at filosofi er for alle, og oppmuntrer til en sokratisk tilnærming hvor ingen spørsmål er for store eller for små.

Vårt hovedmål er å fremme personlig utvikling, mental helse og styrke individets evne til selvinnsikt og refleksjon over eget liv og valg.

Terapi

Filosofisk praksis

Ved vår helseklinikk tilbyr vi et unikt tilbud innen filosofisk praksis, med fokus på temaer som eksistens, identitet og mening.

Vi tror på at filosofi er for alle, og oppmuntrer til en sokratisk tilnærming hvor ingen spørsmål er for store eller for små.

Vårt hovedmål er å fremme personlig utvikling, mental helse og styrke individets evne til selvinnsikt og refleksjon over eget liv og valg.

Et alternativ til psykologisk behandling

Eksistensielle samtaler om de store spørsmål Filosofisk praksis ved vår klinikk er ikke bare et lavterskeltilbud for de som søker dypere forståelse av seg selv og sin plass i verden, men også et verktøy for å forebygge psykiske lidelser og fremme en sunn mental helse. Gjennom dialog og refleksjon tilbyr vi en vei til personlig vekst og utvikling, som kan ha positive effekter både i privatlivet og i arbeidslivet. Thomas Bernhard Thiis-Evensen, med sin bakgrunn og erfaring, leder dette arbeidet med en tilnærming som er både inkluderende og opplysende, og som inviterer alle til å utforske filosofiens relevans i hverdagen. Vårt tilbud er designet for å møte behovene til et bredt spekter av individer, uavhengig av deres tidligere erfaring med filosofi. Enten du er på utkikk etter dypere selvforståelse, står overfor livets utfordringer, eller ønsker å utvikle dine evner til kritisk tenkning og refleksjon i arbeidslivet, kan vår filosofiske praksis tilby verdifulle perspektiver og verktøy. Ved å engasjere seg i våre samtaler, grupper og kurs, får deltakerne muligheten til å utforske og utvikle sin egen filosofiske tenkning, og dermed bidra til sin egen personlige og profesjonelle utvikling.

Hva er filosofisk praksis?

Filosofisk praksis er en form for pedagogisk virksomhet som utforsker filosofiske spørsmål og problemstillinger i praksis. Det involverer en aktiv tilnærming til filosofi, der praktikere bruker filosofiske metoder og tenkning for å utforske og reflektere over ulike livsspørsmål og utfordringer. Filosofisk praksis kan bidra til å utvikle en dypere forståelse av seg selv, samfunnet og verden rundt oss gjennom dialog, refleksjon og kritisk tenkning

Video

Filosofisk praksis som en til en tjeneste kan utføres via video. Et alternativ om man ikke kan møte på kontoret.

Problemstillinger som utforskes:

Hva vil det si å være meg? Hva er mening? Hvordan velge noe? Mitt forhold til døden

Et alternativ til psykologisk behandling

Eksistensielle samtaler om de store spørsmål Filosofisk praksis ved vår klinikk er ikke bare et lavterskeltilbud for de som søker dypere forståelse av seg selv og sin plass i verden, men også et verktøy for å forebygge psykiske lidelser og fremme en sunn mental helse. Gjennom dialog og refleksjon tilbyr vi en vei til personlig vekst og utvikling, som kan ha positive effekter både i privatlivet og i arbeidslivet. Thomas Bernhard Thiis-Evensen, med sin bakgrunn og erfaring, leder dette arbeidet med en tilnærming som er både inkluderende og opplysende, og som inviterer alle til å utforske filosofiens relevans i hverdagen. Vårt tilbud er designet for å møte behovene til et bredt spekter av individer, uavhengig av deres tidligere erfaring med filosofi. Enten du er på utkikk etter dypere selvforståelse, står overfor livets utfordringer, eller ønsker å utvikle dine evner til kritisk tenkning og refleksjon i arbeidslivet, kan vår filosofiske praksis tilby verdifulle perspektiver og verktøy. Ved å engasjere seg i våre samtaler, grupper og kurs, får deltakerne muligheten til å utforske og utvikle sin egen filosofiske tenkning, og dermed bidra til sin egen personlige og profesjonelle utvikling.

Hva er filosofisk praksis?

Filosofisk praksis er en form for pedagogisk virksomhet som utforsker filosofiske spørsmål og problemstillinger i praksis. Det involverer en aktiv tilnærming til filosofi, der praktikere bruker filosofiske metoder og tenkning for å utforske og reflektere over ulike livsspørsmål og utfordringer. Filosofisk praksis kan bidra til å utvikle en dypere forståelse av seg selv, samfunnet og verden rundt oss gjennom dialog, refleksjon og kritisk tenkning

Video

Filosofisk praksis som en til en tjeneste kan utføres via video. Et alternativ om man ikke kan møte på kontoret.

Problemstillinger som utforskes:

Hva vil det si å være meg? Hva er mening? Hvordan velge noe? Mitt forhold til døden

Et alternativ til psykologisk behandling

Eksistensielle samtaler om de store spørsmål Filosofisk praksis ved vår klinikk er ikke bare et lavterskeltilbud for de som søker dypere forståelse av seg selv og sin plass i verden, men også et verktøy for å forebygge psykiske lidelser og fremme en sunn mental helse. Gjennom dialog og refleksjon tilbyr vi en vei til personlig vekst og utvikling, som kan ha positive effekter både i privatlivet og i arbeidslivet. Thomas Bernhard Thiis-Evensen, med sin bakgrunn og erfaring, leder dette arbeidet med en tilnærming som er både inkluderende og opplysende, og som inviterer alle til å utforske filosofiens relevans i hverdagen. Vårt tilbud er designet for å møte behovene til et bredt spekter av individer, uavhengig av deres tidligere erfaring med filosofi. Enten du er på utkikk etter dypere selvforståelse, står overfor livets utfordringer, eller ønsker å utvikle dine evner til kritisk tenkning og refleksjon i arbeidslivet, kan vår filosofiske praksis tilby verdifulle perspektiver og verktøy. Ved å engasjere seg i våre samtaler, grupper og kurs, får deltakerne muligheten til å utforske og utvikle sin egen filosofiske tenkning, og dermed bidra til sin egen personlige og profesjonelle utvikling.

Hva er filosofisk praksis?

Filosofisk praksis er en form for pedagogisk virksomhet som utforsker filosofiske spørsmål og problemstillinger i praksis. Det involverer en aktiv tilnærming til filosofi, der praktikere bruker filosofiske metoder og tenkning for å utforske og reflektere over ulike livsspørsmål og utfordringer. Filosofisk praksis kan bidra til å utvikle en dypere forståelse av seg selv, samfunnet og verden rundt oss gjennom dialog, refleksjon og kritisk tenkning

Video

Filosofisk praksis som en til en tjeneste kan utføres via video. Et alternativ om man ikke kan møte på kontoret.

Problemstillinger som utforskes:

Hva vil det si å være meg? Hva er mening? Hvordan velge noe? Mitt forhold til døden