Medikamentassistert behandling

Medikamentassistert behandling

Ved Kognito Psykisk Helse har vi legespesialister som tilbyr medikamentassistert behandling.


Vi vil tilby et integrert behandlingsløp hvor du kan få tilbud om oppfølging hos erfaren behandler samtidig som du gjennomgår medikamentassistert terapi.


Tilbudet lanseres i august. Er du interessert i å høre mer om tilbudet, eller ønsker å sette deg på venteliste for vurdering?

Medikamentassistert behandling

Medikamentassistert behandling

Ved Kognito Psykisk Helse har vi legespesialister som tilbyr medikamentassistert behandling.


Vi vil tilby et integrert behandlingsløp hvor du kan få tilbud om oppfølging hos erfaren behandler samtidig som du gjennomgår medikamentassistert terapi.


Tilbudet lanseres i august. Er du interessert i å høre mer om tilbudet, eller ønsker å sette deg på venteliste for vurdering?

Medikamentassistert behandling

Medikamentassistert behandling

Ved Kognito Psykisk Helse har vi legespesialister som tilbyr medikamentassistert behandling.


Vi vil tilby et integrert behandlingsløp hvor du kan få tilbud om oppfølging hos erfaren behandler samtidig som du gjennomgår medikamentassistert terapi.


Tilbudet lanseres i august. Er du interessert i å høre mer om tilbudet, eller ønsker å sette deg på venteliste for vurdering?

Hva er medikamentassistert behandling?

Medikamentassistert behandling ved Kognito Psykisk Helse Ved Kognito Psykisk Helse kombineres godkjente medikamenter med ulike former for psykoterapi i den medisinassisterte behandlingen. Medikamentene som benyttes er vanligvis Ketamin som er et kjent og velprøvd anestesimiddel. Kliniske studier viser lovende resultater Gjennom de siste 15 årene har en rekke kliniske studier dokumentert at lave doser av disse medikamentene kan ha en rask og langvarig effekt mot depresjon. Enkelte studier har også vist at lave doser kan bidra til symptomlindring hos pasienter med posttraumatisk stresslidelse (PTSD), angst, kroniske nevropatiske smerter og avhengighetsproblematikk. Effektiv behandling ved alvorlig depresjon Medikamentassistert behandling mot depresjon er en relativt ny og lovende tilnærming som kan hjelpe personer med alvorlig depresjon som ikke har respondert på tradisjonelle behandlinger. Legemiddelet er opprinnelig et anestesimiddel, men det har vist seg å ha en rask og effektiv antidepressiv effekt. Hvordan virker det? Medikamentene påvirker blant annet signalstoffet glutamat i hjernen. Glutamat er et signalstoff i hjernen (nevrotransmitter) som spiller en viktig rolle i hukommelse og læring. Når medikamentet påvirker glutamat, kan det føre til en økning i det som kalles synaptisk plastisitet, hvilket betyr at koblingene mellom nevroner i hjernen kan styrkes og repareres. Dette kan resultere i en bedring av depressive symptomer. Virkningsmekanisme er fortsatt ikke klarlagt i detalj. Studier har vist at medikamentet (ketamin) kan reversere strukturelle endringer i hjernen som antas å ha med depresjon å gjøre. Det kan initiere en nevrokjemisk reaksjon kort tid etter administrering, hvilket kan føre til en rask antidepressiv effekt. Det kan også øke produksjonen av BDNF (brain-derived neurotrophic factor), som er viktig for nervecellenes helse og utvikling. Resultater og effekt Medikamentassistert behandling har vist seg å være effektiv i behandling av alvorlig depresjon, med responsratet på inntil 70 % innen 24 timer. 30% av pasientene kan risikere lite eller ingen effekt av ketaminbehandlilng. Det er ikke mulig å forutsi hvem som vil ha lite effekt av behandlingen. Pasienter rapporterer ofte om en umiddelbar bedring av depressive symptomer, inkludert reduksjon av selvmordstanker.

Dette kan du forvente

Behandlingen gis intravenøst under overvåkning av lege og anestesisykepleier. Psykolog og anestesilege/legespesialist vurderer om slik behandling passer for deg før behandlingen kan startes opp.  Vi anbefaler seks infusjoner fordelt over tre til fire uker. Videre anbefaler vi en samtale med psykolog midtveis i dette behandlingsløpet. Avsluttende evalueringssamtale med psykolog er obligatorisk. Vi anbefaler videre en infusjon månedlig i seks måneder som vedlikeholdsbehandling. Samtidig oppfølging hos psykolog avtales individuelt. Ved eventuelt tilbakefall kan  ny serie eller enkeltbehandling gis. Hver infusjonsbehandling vil ta inntil 100 minutter. Nøyaktige priser vil bli angitt på nettstedet snarlig.

Kompetanse

Medisinsk ansvarlige for tilbudet er anestesilegene Tore Hind Fagerlund og Wenche Sabel. De har begge over 30 års erfaring innen smertebehandling, og har administrert over 30.000 doser med aktuelle legemidler i tidligere praksis. Dr. Fagerlund er spesialist i anestesiologi med doktorgrad i farmakogenetikk. Dr. Sabel er spesialist i anestesiologi og allmennmedisin. Begge har gjennomført SSAI (skandinavisk spesialitet i algolog/smertemedisin) og har Norsk Kompetanseområde i avansert smertemedisin.

Indikasjoner

Behandlingsresisten depresjon

Hva er medikamentassistert behandling?

Medikamentassistert behandling ved Kognito Psykisk Helse Ved Kognito Psykisk Helse kombineres godkjente medikamenter med ulike former for psykoterapi i den medisinassisterte behandlingen. Medikamentene som benyttes er vanligvis Ketamin som er et kjent og velprøvd anestesimiddel. Kliniske studier viser lovende resultater Gjennom de siste 15 årene har en rekke kliniske studier dokumentert at lave doser av disse medikamentene kan ha en rask og langvarig effekt mot depresjon. Enkelte studier har også vist at lave doser kan bidra til symptomlindring hos pasienter med posttraumatisk stresslidelse (PTSD), angst, kroniske nevropatiske smerter og avhengighetsproblematikk. Effektiv behandling ved alvorlig depresjon Medikamentassistert behandling mot depresjon er en relativt ny og lovende tilnærming som kan hjelpe personer med alvorlig depresjon som ikke har respondert på tradisjonelle behandlinger. Legemiddelet er opprinnelig et anestesimiddel, men det har vist seg å ha en rask og effektiv antidepressiv effekt. Hvordan virker det? Medikamentene påvirker blant annet signalstoffet glutamat i hjernen. Glutamat er et signalstoff i hjernen (nevrotransmitter) som spiller en viktig rolle i hukommelse og læring. Når medikamentet påvirker glutamat, kan det føre til en økning i det som kalles synaptisk plastisitet, hvilket betyr at koblingene mellom nevroner i hjernen kan styrkes og repareres. Dette kan resultere i en bedring av depressive symptomer. Virkningsmekanisme er fortsatt ikke klarlagt i detalj. Studier har vist at medikamentet (ketamin) kan reversere strukturelle endringer i hjernen som antas å ha med depresjon å gjøre. Det kan initiere en nevrokjemisk reaksjon kort tid etter administrering, hvilket kan føre til en rask antidepressiv effekt. Det kan også øke produksjonen av BDNF (brain-derived neurotrophic factor), som er viktig for nervecellenes helse og utvikling. Resultater og effekt Medikamentassistert behandling har vist seg å være effektiv i behandling av alvorlig depresjon, med responsratet på inntil 70 % innen 24 timer. 30% av pasientene kan risikere lite eller ingen effekt av ketaminbehandlilng. Det er ikke mulig å forutsi hvem som vil ha lite effekt av behandlingen. Pasienter rapporterer ofte om en umiddelbar bedring av depressive symptomer, inkludert reduksjon av selvmordstanker.

Dette kan du forvente

Behandlingen gis intravenøst under overvåkning av lege og anestesisykepleier. Psykolog og anestesilege/legespesialist vurderer om slik behandling passer for deg før behandlingen kan startes opp.  Vi anbefaler seks infusjoner fordelt over tre til fire uker. Videre anbefaler vi en samtale med psykolog midtveis i dette behandlingsløpet. Avsluttende evalueringssamtale med psykolog er obligatorisk. Vi anbefaler videre en infusjon månedlig i seks måneder som vedlikeholdsbehandling. Samtidig oppfølging hos psykolog avtales individuelt. Ved eventuelt tilbakefall kan  ny serie eller enkeltbehandling gis. Hver infusjonsbehandling vil ta inntil 100 minutter. Nøyaktige priser vil bli angitt på nettstedet snarlig.

Kompetanse

Medisinsk ansvarlige for tilbudet er anestesilegene Tore Hind Fagerlund og Wenche Sabel. De har begge over 30 års erfaring innen smertebehandling, og har administrert over 30.000 doser med aktuelle legemidler i tidligere praksis. Dr. Fagerlund er spesialist i anestesiologi med doktorgrad i farmakogenetikk. Dr. Sabel er spesialist i anestesiologi og allmennmedisin. Begge har gjennomført SSAI (skandinavisk spesialitet i algolog/smertemedisin) og har Norsk Kompetanseområde i avansert smertemedisin.

Indikasjoner

Behandlingsresisten depresjon

Hva er medikamentassistert behandling?

Medikamentassistert behandling ved Kognito Psykisk Helse Ved Kognito Psykisk Helse kombineres godkjente medikamenter med ulike former for psykoterapi i den medisinassisterte behandlingen. Medikamentene som benyttes er vanligvis Ketamin som er et kjent og velprøvd anestesimiddel. Kliniske studier viser lovende resultater Gjennom de siste 15 årene har en rekke kliniske studier dokumentert at lave doser av disse medikamentene kan ha en rask og langvarig effekt mot depresjon. Enkelte studier har også vist at lave doser kan bidra til symptomlindring hos pasienter med posttraumatisk stresslidelse (PTSD), angst, kroniske nevropatiske smerter og avhengighetsproblematikk. Effektiv behandling ved alvorlig depresjon Medikamentassistert behandling mot depresjon er en relativt ny og lovende tilnærming som kan hjelpe personer med alvorlig depresjon som ikke har respondert på tradisjonelle behandlinger. Legemiddelet er opprinnelig et anestesimiddel, men det har vist seg å ha en rask og effektiv antidepressiv effekt. Hvordan virker det? Medikamentene påvirker blant annet signalstoffet glutamat i hjernen. Glutamat er et signalstoff i hjernen (nevrotransmitter) som spiller en viktig rolle i hukommelse og læring. Når medikamentet påvirker glutamat, kan det føre til en økning i det som kalles synaptisk plastisitet, hvilket betyr at koblingene mellom nevroner i hjernen kan styrkes og repareres. Dette kan resultere i en bedring av depressive symptomer. Virkningsmekanisme er fortsatt ikke klarlagt i detalj. Studier har vist at medikamentet (ketamin) kan reversere strukturelle endringer i hjernen som antas å ha med depresjon å gjøre. Det kan initiere en nevrokjemisk reaksjon kort tid etter administrering, hvilket kan føre til en rask antidepressiv effekt. Det kan også øke produksjonen av BDNF (brain-derived neurotrophic factor), som er viktig for nervecellenes helse og utvikling. Resultater og effekt Medikamentassistert behandling har vist seg å være effektiv i behandling av alvorlig depresjon, med responsratet på inntil 70 % innen 24 timer. 30% av pasientene kan risikere lite eller ingen effekt av ketaminbehandlilng. Det er ikke mulig å forutsi hvem som vil ha lite effekt av behandlingen. Pasienter rapporterer ofte om en umiddelbar bedring av depressive symptomer, inkludert reduksjon av selvmordstanker.

Dette kan du forvente

Behandlingen gis intravenøst under overvåkning av lege og anestesisykepleier. Psykolog og anestesilege/legespesialist vurderer om slik behandling passer for deg før behandlingen kan startes opp.  Vi anbefaler seks infusjoner fordelt over tre til fire uker. Videre anbefaler vi en samtale med psykolog midtveis i dette behandlingsløpet. Avsluttende evalueringssamtale med psykolog er obligatorisk. Vi anbefaler videre en infusjon månedlig i seks måneder som vedlikeholdsbehandling. Samtidig oppfølging hos psykolog avtales individuelt. Ved eventuelt tilbakefall kan  ny serie eller enkeltbehandling gis. Hver infusjonsbehandling vil ta inntil 100 minutter. Nøyaktige priser vil bli angitt på nettstedet snarlig.

Kompetanse

Medisinsk ansvarlige for tilbudet er anestesilegene Tore Hind Fagerlund og Wenche Sabel. De har begge over 30 års erfaring innen smertebehandling, og har administrert over 30.000 doser med aktuelle legemidler i tidligere praksis. Dr. Fagerlund er spesialist i anestesiologi med doktorgrad i farmakogenetikk. Dr. Sabel er spesialist i anestesiologi og allmennmedisin. Begge har gjennomført SSAI (skandinavisk spesialitet i algolog/smertemedisin) og har Norsk Kompetanseområde i avansert smertemedisin.

Indikasjoner

Behandlingsresisten depresjon