nevropsykologi

ADHD

Oppmerksomhetsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet. Symptomer på en underliggende forstyrrelse som kan skape funksjonsnedsettelse på de fleste områder i livet.


Hos oss kan du få en grundig utredning ved mistanke om ADHD.


ADHD er en tilstand som av ukjente årsaker har økt i prevalens, og prioriteres ikke lenger i det offentlige, om det ikke fører til betydelig funksjonsnedsettelse.


nevropsykologi

ADHD

Oppmerksomhetsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet. Symptomer på en underliggende forstyrrelse som kan skape funksjonsnedsettelse på de fleste områder i livet.


Hos oss kan du få en grundig utredning ved mistanke om ADHD.


ADHD er en tilstand som av ukjente årsaker har økt i prevalens, og prioriteres ikke lenger i det offentlige, om det ikke fører til betydelig funksjonsnedsettelse.


nevropsykologi

ADHD

Oppmerksomhetsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet. Symptomer på en underliggende forstyrrelse som kan skape funksjonsnedsettelse på de fleste områder i livet.


Hos oss kan du få en grundig utredning ved mistanke om ADHD.


ADHD er en tilstand som av ukjente årsaker har økt i prevalens, og prioriteres ikke lenger i det offentlige, om det ikke fører til betydelig funksjonsnedsettelse.


ADHD utredning

Hvis du stiller spørsmål ved om ADHD kan være en del av din livserfaring, inviterer Kognito deg til å bestille en innledende kartleggingstime med en av våre spesialiserte nevropsykologer. Denne første konsultasjonen er et viktig skritt for å vurdere behovet for en omfattende ADHD-utredning. ‍ Forståelsen rundt ADHD har vokst, og mange søker klarhet i sine egne liv. Kognito tilbyr en dyptgående utredning som inkluderer nevropsykologisk kartlegging for å utforske denne muligheten. En fullstendig utredning kan ta mellom 7-14 timer, basert på den individuelle kompleksiteten i hver sak, og utføres av kvalifiserte nevropsykologer eller psykologspesialister. ‍ Vi er opptatt av å gjøre en skikkelig utredning som har så høy kvalitet som mulig. Vi har spesialister i nevropsykologi som utfører våre utredninger som har mange års erfaring med utredninger. Dersom vi mener at det er lite sannsynlig at du har ADHD, vil utredningen avsluttes. Du betaler ikke for mer enn hva som er medgått arbeid. ‍ Skulle det være indikasjoner på ADHD basert på utredningen, tilbyr vi en oppfølgingstime med vår psykiater for å vurdere mulige behandlingsveier. Alternativt, hvis det viser seg at andre psykologiske faktorer krever oppmerksomhet, vil vi veilede deg til en av våre kliniske psykologer for videre evaluering og eventuell behandling.

Kompetanse

Våre behandlere har lang erfaring innen utredning av oppmerksomhetsvansker som ADD og ADHD. Vi har et team bestående av kliniske psykologspesialister, nevropsykologer og psykiater, som samarbeider internt hos oss. Våre saker drøftes tverrfaglig, og vi sørger for at det lages omfattende rapporter hvor differensialdiagnostiske vurderinger er gjort.

Video

ADHD utredning er ikke egnet til å gjennomføres via video.

Vårt tilbud omfatter:

Innledende nevropsykologisk vurdering: En innledende vurdering med en nevropsykolog for å fastslå behovet for en detaljert ADHD-utredning. Omfattende nevropsykologisk utredning: En fullstendig nevropsykologisk utredning for å identifisere ADHD eller andre underliggende psykologiske forhold. Differensialdiagnostisk vurdering: En differensialdiagnostisk vurdering for å bestemme om dine utfordringer kan forklares av andre forhold. Psykiatrisk konsultasjon: En psykiaterkonsultasjon for å vurdere behovet for medikamentell behandling basert på utredningens funn.

ADHD utredning

Hvis du stiller spørsmål ved om ADHD kan være en del av din livserfaring, inviterer Kognito deg til å bestille en innledende kartleggingstime med en av våre spesialiserte nevropsykologer. Denne første konsultasjonen er et viktig skritt for å vurdere behovet for en omfattende ADHD-utredning. ‍ Forståelsen rundt ADHD har vokst, og mange søker klarhet i sine egne liv. Kognito tilbyr en dyptgående utredning som inkluderer nevropsykologisk kartlegging for å utforske denne muligheten. En fullstendig utredning kan ta mellom 7-14 timer, basert på den individuelle kompleksiteten i hver sak, og utføres av kvalifiserte nevropsykologer eller psykologspesialister. ‍ Vi er opptatt av å gjøre en skikkelig utredning som har så høy kvalitet som mulig. Vi har spesialister i nevropsykologi som utfører våre utredninger som har mange års erfaring med utredninger. Dersom vi mener at det er lite sannsynlig at du har ADHD, vil utredningen avsluttes. Du betaler ikke for mer enn hva som er medgått arbeid. ‍ Skulle det være indikasjoner på ADHD basert på utredningen, tilbyr vi en oppfølgingstime med vår psykiater for å vurdere mulige behandlingsveier. Alternativt, hvis det viser seg at andre psykologiske faktorer krever oppmerksomhet, vil vi veilede deg til en av våre kliniske psykologer for videre evaluering og eventuell behandling.

Kompetanse

Våre behandlere har lang erfaring innen utredning av oppmerksomhetsvansker som ADD og ADHD. Vi har et team bestående av kliniske psykologspesialister, nevropsykologer og psykiater, som samarbeider internt hos oss. Våre saker drøftes tverrfaglig, og vi sørger for at det lages omfattende rapporter hvor differensialdiagnostiske vurderinger er gjort.

Video

ADHD utredning er ikke egnet til å gjennomføres via video.

Vårt tilbud omfatter:

Innledende nevropsykologisk vurdering: En innledende vurdering med en nevropsykolog for å fastslå behovet for en detaljert ADHD-utredning. Omfattende nevropsykologisk utredning: En fullstendig nevropsykologisk utredning for å identifisere ADHD eller andre underliggende psykologiske forhold. Differensialdiagnostisk vurdering: En differensialdiagnostisk vurdering for å bestemme om dine utfordringer kan forklares av andre forhold. Psykiatrisk konsultasjon: En psykiaterkonsultasjon for å vurdere behovet for medikamentell behandling basert på utredningens funn.

ADHD utredning

Hvis du stiller spørsmål ved om ADHD kan være en del av din livserfaring, inviterer Kognito deg til å bestille en innledende kartleggingstime med en av våre spesialiserte nevropsykologer. Denne første konsultasjonen er et viktig skritt for å vurdere behovet for en omfattende ADHD-utredning. ‍ Forståelsen rundt ADHD har vokst, og mange søker klarhet i sine egne liv. Kognito tilbyr en dyptgående utredning som inkluderer nevropsykologisk kartlegging for å utforske denne muligheten. En fullstendig utredning kan ta mellom 7-14 timer, basert på den individuelle kompleksiteten i hver sak, og utføres av kvalifiserte nevropsykologer eller psykologspesialister. ‍ Vi er opptatt av å gjøre en skikkelig utredning som har så høy kvalitet som mulig. Vi har spesialister i nevropsykologi som utfører våre utredninger som har mange års erfaring med utredninger. Dersom vi mener at det er lite sannsynlig at du har ADHD, vil utredningen avsluttes. Du betaler ikke for mer enn hva som er medgått arbeid. ‍ Skulle det være indikasjoner på ADHD basert på utredningen, tilbyr vi en oppfølgingstime med vår psykiater for å vurdere mulige behandlingsveier. Alternativt, hvis det viser seg at andre psykologiske faktorer krever oppmerksomhet, vil vi veilede deg til en av våre kliniske psykologer for videre evaluering og eventuell behandling.

Kompetanse

Våre behandlere har lang erfaring innen utredning av oppmerksomhetsvansker som ADD og ADHD. Vi har et team bestående av kliniske psykologspesialister, nevropsykologer og psykiater, som samarbeider internt hos oss. Våre saker drøftes tverrfaglig, og vi sørger for at det lages omfattende rapporter hvor differensialdiagnostiske vurderinger er gjort.

Video

ADHD utredning er ikke egnet til å gjennomføres via video.

Vårt tilbud omfatter:

Innledende nevropsykologisk vurdering: En innledende vurdering med en nevropsykolog for å fastslå behovet for en detaljert ADHD-utredning. Omfattende nevropsykologisk utredning: En fullstendig nevropsykologisk utredning for å identifisere ADHD eller andre underliggende psykologiske forhold. Differensialdiagnostisk vurdering: En differensialdiagnostisk vurdering for å bestemme om dine utfordringer kan forklares av andre forhold. Psykiatrisk konsultasjon: En psykiaterkonsultasjon for å vurdere behovet for medikamentell behandling basert på utredningens funn.