nevropsykologi

Autisme


Hos Kognito Psykisk Helse forstår vi viktigheten av grundig og pålitelig utredning av autismespekterlidelser. Vurdering og intervju gjøres av nevropsykolog eller klinisk spesialist med bred erfaring inne autismespekterlidelser.


nevropsykologi

Autisme


Hos Kognito Psykisk Helse forstår vi viktigheten av grundig og pålitelig utredning av autismespekterlidelser. Vurdering og intervju gjøres av nevropsykolog eller klinisk spesialist med bred erfaring inne autismespekterlidelser.


nevropsykologi

Autisme


Hos Kognito Psykisk Helse forstår vi viktigheten av grundig og pålitelig utredning av autismespekterlidelser. Vurdering og intervju gjøres av nevropsykolog eller klinisk spesialist med bred erfaring inne autismespekterlidelser.


Autisme utredning

Utredning av autismespekterlidelser hos Kognito er en omfattende prosess som involverer flere trinn, designet for å gi en grundig forståelse av individets tilstand. ‍ Prosessen starter ofte med en screening time for å vurdere om det er hensiktsmessig med en full utredning. Denne innledende konsultasjonen er avgjørende for å sikre at vi kan tilby den mest relevante støtten. Videre involverer utredningen anamneseopptak, ulike tester, og observasjoner utført av våre erfarne nevropsykologer.

Kompetanse

Våre behandlere har lang erfaring innen utredning av autismespekterlideler som blant annet Asperger syndrom.Vi har et team bestående av kliniske psykologspesialister, nevropsykologer og psykiater, som samarbeider internt hos oss. Våre saker drøftes tverrfaglig, og vi sørger for at det lages omfattende rapporter hvor differensialdiagnostiske vurderinger er gjort.

Video

Utredning av autisme er ikke egnet til å gjennomføres via video.

Vårt tilbud omfatter:

Varighet: En full utredning hos oss tar mellom 7-12 timer, fordelt over flere økter. Dette gir oss muligheten til å gjennomføre en grundig evaluering og sikre at alle aspekter av tilstanden blir vurdert. Tilnærming: Vår tilnærming er basert på grundig anamneseopptak og kartlegging med relevante verktøy og tester. Våre spesialister har lang erfarin med utredning av autismespekterlidelser hos barn og voksne. Vi forstår at utredningsprosessen kan være utfordrende, og vi streber etter å gjøre den så behagelig som mulig for våre klienter. Erfaring: Vårt team består av nevropsykologer med omfattende erfaring i utredning av autismespekterlidelser. Deres ekspertise sikrer at utredningen er både nøyaktig og tilpasset.

Autisme utredning

Utredning av autismespekterlidelser hos Kognito er en omfattende prosess som involverer flere trinn, designet for å gi en grundig forståelse av individets tilstand. ‍ Prosessen starter ofte med en screening time for å vurdere om det er hensiktsmessig med en full utredning. Denne innledende konsultasjonen er avgjørende for å sikre at vi kan tilby den mest relevante støtten. Videre involverer utredningen anamneseopptak, ulike tester, og observasjoner utført av våre erfarne nevropsykologer.

Kompetanse

Våre behandlere har lang erfaring innen utredning av autismespekterlideler som blant annet Asperger syndrom.Vi har et team bestående av kliniske psykologspesialister, nevropsykologer og psykiater, som samarbeider internt hos oss. Våre saker drøftes tverrfaglig, og vi sørger for at det lages omfattende rapporter hvor differensialdiagnostiske vurderinger er gjort.

Video

Utredning av autisme er ikke egnet til å gjennomføres via video.

Vårt tilbud omfatter:

Varighet: En full utredning hos oss tar mellom 7-12 timer, fordelt over flere økter. Dette gir oss muligheten til å gjennomføre en grundig evaluering og sikre at alle aspekter av tilstanden blir vurdert. Tilnærming: Vår tilnærming er basert på grundig anamneseopptak og kartlegging med relevante verktøy og tester. Våre spesialister har lang erfarin med utredning av autismespekterlidelser hos barn og voksne. Vi forstår at utredningsprosessen kan være utfordrende, og vi streber etter å gjøre den så behagelig som mulig for våre klienter. Erfaring: Vårt team består av nevropsykologer med omfattende erfaring i utredning av autismespekterlidelser. Deres ekspertise sikrer at utredningen er både nøyaktig og tilpasset.

Autisme utredning

Utredning av autismespekterlidelser hos Kognito er en omfattende prosess som involverer flere trinn, designet for å gi en grundig forståelse av individets tilstand. ‍ Prosessen starter ofte med en screening time for å vurdere om det er hensiktsmessig med en full utredning. Denne innledende konsultasjonen er avgjørende for å sikre at vi kan tilby den mest relevante støtten. Videre involverer utredningen anamneseopptak, ulike tester, og observasjoner utført av våre erfarne nevropsykologer.

Kompetanse

Våre behandlere har lang erfaring innen utredning av autismespekterlideler som blant annet Asperger syndrom.Vi har et team bestående av kliniske psykologspesialister, nevropsykologer og psykiater, som samarbeider internt hos oss. Våre saker drøftes tverrfaglig, og vi sørger for at det lages omfattende rapporter hvor differensialdiagnostiske vurderinger er gjort.

Video

Utredning av autisme er ikke egnet til å gjennomføres via video.

Vårt tilbud omfatter:

Varighet: En full utredning hos oss tar mellom 7-12 timer, fordelt over flere økter. Dette gir oss muligheten til å gjennomføre en grundig evaluering og sikre at alle aspekter av tilstanden blir vurdert. Tilnærming: Vår tilnærming er basert på grundig anamneseopptak og kartlegging med relevante verktøy og tester. Våre spesialister har lang erfarin med utredning av autismespekterlidelser hos barn og voksne. Vi forstår at utredningsprosessen kan være utfordrende, og vi streber etter å gjøre den så behagelig som mulig for våre klienter. Erfaring: Vårt team består av nevropsykologer med omfattende erfaring i utredning av autismespekterlidelser. Deres ekspertise sikrer at utredningen er både nøyaktig og tilpasset.