nevropsykologi

Generelle evner


Vi tilbyr utredning av generelle kognitive evner hos voksne og barn. Vi forstår viktigheten av nøyaktig og tilpasset evaluering for å støtte personlig, akademisk og profesjonell utvikling. Derfor benytter vi anerkjente verktøy som WAIS-IV for voksne og WISC-V for barn i våre utredningsprosesser.

nevropsykologi

Generelle evner


Vi tilbyr utredning av generelle kognitive evner hos voksne og barn. Vi forstår viktigheten av nøyaktig og tilpasset evaluering for å støtte personlig, akademisk og profesjonell utvikling. Derfor benytter vi anerkjente verktøy som WAIS-IV for voksne og WISC-V for barn i våre utredningsprosesser.

nevropsykologi

Generelle evner


Vi tilbyr utredning av generelle kognitive evner hos voksne og barn. Vi forstår viktigheten av nøyaktig og tilpasset evaluering for å støtte personlig, akademisk og profesjonell utvikling. Derfor benytter vi anerkjente verktøy som WAIS-IV for voksne og WISC-V for barn i våre utredningsprosesser.

En omfattende utredningsprosess

Tilnærming: ‍Vår tilnærming til utredning er både personlig og vitenskapelig basert. Vi starter med en grundig samtale for å forstå individets historie og nåværende utfordringer. Deretter gjennomfører vi de relevante testene (WAIS-IV eller WISC-V) sammen med eventuelle tilleggstester for å få en helhetlig forståelse av den kognitive funksjonen.

Kompetanse

Våre nevropsykologer har lang erfaring med administrering og tolkning av evnetester.

Video

Utredning av hukommelse og demens er ikke egnet til å gjennomføres via video.

Vårt tilbud omfatter:

WAIS-IV for voksne: For voksne utreder vi vanligvis evner ved hjelp av WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition), en ledende test for å måle kognitiv funksjon hos voksne. Testen kan bidra til å avdekke underliggende årsaker til lære- eller arbeidsrelaterte vansker. Denne omfattende evalueringen gir innsikt i en persons verbale forståelse, perseptuell resonnering, arbeidsminne og prosesseringshastighet. WISC-V for barn: For barn benytter vi vanligvis WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition), som er spesialdesignet for å måle kognitive evner hos barn i alderen 6 til 16 år. WISC-V hjelper oss med å forstå barnets kognitive profil gjennom evaluering av fem primære indekser: Verbal forståelse, Visuell romlig forståelse, Fluid resonnering, Arbeidsminne og Prosesseringshastighet. Denne informasjonen er avgjørende for å identifisere eventuelle lærevansker og for å planlegge tilrettelegging i utdanningsløpet.

En omfattende utredningsprosess

Tilnærming: ‍Vår tilnærming til utredning er både personlig og vitenskapelig basert. Vi starter med en grundig samtale for å forstå individets historie og nåværende utfordringer. Deretter gjennomfører vi de relevante testene (WAIS-IV eller WISC-V) sammen med eventuelle tilleggstester for å få en helhetlig forståelse av den kognitive funksjonen.

Kompetanse

Våre nevropsykologer har lang erfaring med administrering og tolkning av evnetester.

Video

Utredning av hukommelse og demens er ikke egnet til å gjennomføres via video.

Vårt tilbud omfatter:

WAIS-IV for voksne: For voksne utreder vi vanligvis evner ved hjelp av WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition), en ledende test for å måle kognitiv funksjon hos voksne. Testen kan bidra til å avdekke underliggende årsaker til lære- eller arbeidsrelaterte vansker. Denne omfattende evalueringen gir innsikt i en persons verbale forståelse, perseptuell resonnering, arbeidsminne og prosesseringshastighet. WISC-V for barn: For barn benytter vi vanligvis WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition), som er spesialdesignet for å måle kognitive evner hos barn i alderen 6 til 16 år. WISC-V hjelper oss med å forstå barnets kognitive profil gjennom evaluering av fem primære indekser: Verbal forståelse, Visuell romlig forståelse, Fluid resonnering, Arbeidsminne og Prosesseringshastighet. Denne informasjonen er avgjørende for å identifisere eventuelle lærevansker og for å planlegge tilrettelegging i utdanningsløpet.

En omfattende utredningsprosess

Tilnærming: ‍Vår tilnærming til utredning er både personlig og vitenskapelig basert. Vi starter med en grundig samtale for å forstå individets historie og nåværende utfordringer. Deretter gjennomfører vi de relevante testene (WAIS-IV eller WISC-V) sammen med eventuelle tilleggstester for å få en helhetlig forståelse av den kognitive funksjonen.

Kompetanse

Våre nevropsykologer har lang erfaring med administrering og tolkning av evnetester.

Video

Utredning av hukommelse og demens er ikke egnet til å gjennomføres via video.

Vårt tilbud omfatter:

WAIS-IV for voksne: For voksne utreder vi vanligvis evner ved hjelp av WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition), en ledende test for å måle kognitiv funksjon hos voksne. Testen kan bidra til å avdekke underliggende årsaker til lære- eller arbeidsrelaterte vansker. Denne omfattende evalueringen gir innsikt i en persons verbale forståelse, perseptuell resonnering, arbeidsminne og prosesseringshastighet. WISC-V for barn: For barn benytter vi vanligvis WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition), som er spesialdesignet for å måle kognitive evner hos barn i alderen 6 til 16 år. WISC-V hjelper oss med å forstå barnets kognitive profil gjennom evaluering av fem primære indekser: Verbal forståelse, Visuell romlig forståelse, Fluid resonnering, Arbeidsminne og Prosesseringshastighet. Denne informasjonen er avgjørende for å identifisere eventuelle lærevansker og for å planlegge tilrettelegging i utdanningsløpet.