nevropsykologi

Hukommelse og demens


Hos Kognito anerkjenner vi de utfordringene som følger med bekymringer om hukommelsesvansker og demens. Vår demensutredning er utformet for å gi klarhet og støtte til de som opplever hukommelse- og kognisjonsproblemer. Vi kombinerer nevropsykologisk testing klinisk ekspertise i en utredningsprosess som er både grundig og respektfull.


nevropsykologi

Hukommelse og demens


Hos Kognito anerkjenner vi de utfordringene som følger med bekymringer om hukommelsesvansker og demens. Vår demensutredning er utformet for å gi klarhet og støtte til de som opplever hukommelse- og kognisjonsproblemer. Vi kombinerer nevropsykologisk testing klinisk ekspertise i en utredningsprosess som er både grundig og respektfull.


nevropsykologi

Hukommelse og demens


Hos Kognito anerkjenner vi de utfordringene som følger med bekymringer om hukommelsesvansker og demens. Vår demensutredning er utformet for å gi klarhet og støtte til de som opplever hukommelse- og kognisjonsproblemer. Vi kombinerer nevropsykologisk testing klinisk ekspertise i en utredningsprosess som er både grundig og respektfull.


En omfattende utredningsprosess

Inngående anamneseopptak Vi starter med en detaljert gjennomgang av den enkeltes medisinske historie og symptomer Kognitive tester: Våre nevropsykologer benytter et utvalg av standardiserte tester for å vurdere minne, oppmerksomhet, språk, problemløsning og andre kognitive funksjoner. Observasjoner: Vi observerer atferd og sosial interaksjon for å få en helhetlig forståelse av individets funksjonsnivå. Fysisk undersøkelse: Om nødvendig, kan vi også anbefale en fysisk undersøkelse for å utelukke andre årsaker til symptomene.

Kompetanse

Våre behandlere har lang erfaring innen utredning av autismespekterlideler som blant annet Asperger syndrom.Vi har et team bestående av kliniske psykologspesialister, nevropsykologer og psykiater, som samarbeider internt hos oss. Våre saker drøftes tverrfaglig, og vi sørger for at det lages omfattende rapporter hvor differensialdiagnostiske vurderinger er gjort.

Video

Utredning av hukommelse og demens er ikke egnet til å gjennomføres via video.

Vårt tilbud omfatter:

Varighet: En full demensutredning kan variere i lengde, men er vanligvis fordelt over flere økter for å sikre en grundig evaluering. Tilnærming: Vi kombinerer vitenskapelig metode med en personlig tilnærming, og skaper et støttende miljø der våre klienter føler seg hørt og ivaretatt. Erfaring: Vårt team av nevropsykologer har spesialisert seg på demensutredning og har omfattende erfaring med å arbeide med eldre og deres familier.

En omfattende utredningsprosess

Inngående anamneseopptak Vi starter med en detaljert gjennomgang av den enkeltes medisinske historie og symptomer Kognitive tester: Våre nevropsykologer benytter et utvalg av standardiserte tester for å vurdere minne, oppmerksomhet, språk, problemløsning og andre kognitive funksjoner. Observasjoner: Vi observerer atferd og sosial interaksjon for å få en helhetlig forståelse av individets funksjonsnivå. Fysisk undersøkelse: Om nødvendig, kan vi også anbefale en fysisk undersøkelse for å utelukke andre årsaker til symptomene.

Kompetanse

Våre behandlere har lang erfaring innen utredning av autismespekterlideler som blant annet Asperger syndrom.Vi har et team bestående av kliniske psykologspesialister, nevropsykologer og psykiater, som samarbeider internt hos oss. Våre saker drøftes tverrfaglig, og vi sørger for at det lages omfattende rapporter hvor differensialdiagnostiske vurderinger er gjort.

Video

Utredning av hukommelse og demens er ikke egnet til å gjennomføres via video.

Vårt tilbud omfatter:

Varighet: En full demensutredning kan variere i lengde, men er vanligvis fordelt over flere økter for å sikre en grundig evaluering. Tilnærming: Vi kombinerer vitenskapelig metode med en personlig tilnærming, og skaper et støttende miljø der våre klienter føler seg hørt og ivaretatt. Erfaring: Vårt team av nevropsykologer har spesialisert seg på demensutredning og har omfattende erfaring med å arbeide med eldre og deres familier.

En omfattende utredningsprosess

Inngående anamneseopptak Vi starter med en detaljert gjennomgang av den enkeltes medisinske historie og symptomer Kognitive tester: Våre nevropsykologer benytter et utvalg av standardiserte tester for å vurdere minne, oppmerksomhet, språk, problemløsning og andre kognitive funksjoner. Observasjoner: Vi observerer atferd og sosial interaksjon for å få en helhetlig forståelse av individets funksjonsnivå. Fysisk undersøkelse: Om nødvendig, kan vi også anbefale en fysisk undersøkelse for å utelukke andre årsaker til symptomene.

Kompetanse

Våre behandlere har lang erfaring innen utredning av autismespekterlideler som blant annet Asperger syndrom.Vi har et team bestående av kliniske psykologspesialister, nevropsykologer og psykiater, som samarbeider internt hos oss. Våre saker drøftes tverrfaglig, og vi sørger for at det lages omfattende rapporter hvor differensialdiagnostiske vurderinger er gjort.

Video

Utredning av hukommelse og demens er ikke egnet til å gjennomføres via video.

Vårt tilbud omfatter:

Varighet: En full demensutredning kan variere i lengde, men er vanligvis fordelt over flere økter for å sikre en grundig evaluering. Tilnærming: Vi kombinerer vitenskapelig metode med en personlig tilnærming, og skaper et støttende miljø der våre klienter føler seg hørt og ivaretatt. Erfaring: Vårt team av nevropsykologer har spesialisert seg på demensutredning og har omfattende erfaring med å arbeide med eldre og deres familier.