Psykiatri

Psykiatertjenster

Ved Kognito Psykisk Helse har vi psykiater med lang erfaring innen behandling av de fleste psykiske plager.


Trenger du medikamentell vurdering, eller har andre behov for å snakke med psykiater?

Psykiatri

Psykiatertjenster

Ved Kognito Psykisk Helse har vi psykiater med lang erfaring innen behandling av de fleste psykiske plager.


Trenger du medikamentell vurdering, eller har andre behov for å snakke med psykiater?

Psykiatri

Psykiatertjenster

Ved Kognito Psykisk Helse har vi psykiater med lang erfaring innen behandling av de fleste psykiske plager.


Trenger du medikamentell vurdering, eller har andre behov for å snakke med psykiater?

Psykiater for voksne

Noen tilstander kan trenge en vurdering fra psykiater. Det kan være ved dype depresjoner, bipolare tilstander, ADHD eller tilstander som krever regulering av biologisk ubalanse.Vår psykiater har bred erfaring med de fleste psykiatriske tilstander. Hun bistår som regel i etablerte behandlingsforløp hvor du har en annen hovedbehandler ved Kognito. Til orientering - vår psykiater jobber kun med voksne klienter. Om du har vært i utredning for ADHD og det er blitt gitt en bekreftende diagnose, kan du bestille konsultasjon for rådgivning og eventuell utprøvning av relevant medikasjon. Snakk med din hovedbehandler først.

Kompetanse

Simona Eskeland ble autorisert lege i 2005 og har vært spesialist/overlege i 2014. Hun har jobbet på poliklinikker og døgnposter i Oslo. Hun har bred erfaring med psykofarmakologi og bistår med medisinvurderinger ved tilstander som depresjon, angst, ADHD med mer.

Video

Psykiaterkonsultasjon kan utføres over video etter nærmere avtale

Problemstillinger vi behandler:

Bipolare lidelser - utredning og medikamentvurdering ADHD hos voksne - utprøvning av medikasjon når det er indisert Somatisk undersøkelse og vurdering av forhold som kan påvirke psykologisk fungering Dypere depresjoner - medikamentell vurdering og behandling

Psykiater for voksne

Noen tilstander kan trenge en vurdering fra psykiater. Det kan være ved dype depresjoner, bipolare tilstander, ADHD eller tilstander som krever regulering av biologisk ubalanse.Vår psykiater har bred erfaring med de fleste psykiatriske tilstander. Hun bistår som regel i etablerte behandlingsforløp hvor du har en annen hovedbehandler ved Kognito. Til orientering - vår psykiater jobber kun med voksne klienter. Om du har vært i utredning for ADHD og det er blitt gitt en bekreftende diagnose, kan du bestille konsultasjon for rådgivning og eventuell utprøvning av relevant medikasjon. Snakk med din hovedbehandler først.

Kompetanse

Simona Eskeland ble autorisert lege i 2005 og har vært spesialist/overlege i 2014. Hun har jobbet på poliklinikker og døgnposter i Oslo. Hun har bred erfaring med psykofarmakologi og bistår med medisinvurderinger ved tilstander som depresjon, angst, ADHD med mer.

Video

Psykiaterkonsultasjon kan utføres over video etter nærmere avtale

Problemstillinger vi behandler:

Bipolare lidelser - utredning og medikamentvurdering ADHD hos voksne - utprøvning av medikasjon når det er indisert Somatisk undersøkelse og vurdering av forhold som kan påvirke psykologisk fungering Dypere depresjoner - medikamentell vurdering og behandling

Psykiater for voksne

Noen tilstander kan trenge en vurdering fra psykiater. Det kan være ved dype depresjoner, bipolare tilstander, ADHD eller tilstander som krever regulering av biologisk ubalanse.Vår psykiater har bred erfaring med de fleste psykiatriske tilstander. Hun bistår som regel i etablerte behandlingsforløp hvor du har en annen hovedbehandler ved Kognito. Til orientering - vår psykiater jobber kun med voksne klienter. Om du har vært i utredning for ADHD og det er blitt gitt en bekreftende diagnose, kan du bestille konsultasjon for rådgivning og eventuell utprøvning av relevant medikasjon. Snakk med din hovedbehandler først.

Kompetanse

Simona Eskeland ble autorisert lege i 2005 og har vært spesialist/overlege i 2014. Hun har jobbet på poliklinikker og døgnposter i Oslo. Hun har bred erfaring med psykofarmakologi og bistår med medisinvurderinger ved tilstander som depresjon, angst, ADHD med mer.

Video

Psykiaterkonsultasjon kan utføres over video etter nærmere avtale

Problemstillinger vi behandler:

Bipolare lidelser - utredning og medikamentvurdering ADHD hos voksne - utprøvning av medikasjon når det er indisert Somatisk undersøkelse og vurdering av forhold som kan påvirke psykologisk fungering Dypere depresjoner - medikamentell vurdering og behandling