Terapi

Terapi for voksne

Våre psykologer har mange års erfaring med blant annet terapi, støttesamtaler og utviklingsarbeid.

De jobber integrativt, og tilpasser behandlingen etter dine behov.

Terapi

Terapi for voksne

Våre psykologer har mange års erfaring med blant annet terapi, støttesamtaler og utviklingsarbeid.

De jobber integrativt, og tilpasser behandlingen etter dine behov.

Terapi

Terapi for voksne

Våre psykologer har mange års erfaring med blant annet terapi, støttesamtaler og utviklingsarbeid.

De jobber integrativt, og tilpasser behandlingen etter dine behov.

Metoder vi jobber etter

Vi har kompetanse for behandling av de fleste psykiske lidelser. Samtidig er det litt forskjellig hvordan ulike behandlere angriper forskjellige lidelser. ‍ Det er utviklet en rekke spesifikke behandlingsformer for en rekke lidelser som er evidensbaserte - det vil si at de har vist seg effektive gjennom forskning på behandlingseffekt. På enkelte lidelser er effektstørrelsen på spesifikk behandling relativt robust. Det er for eksempel angstlidelser som sosial angst, OCD, enkel fobier, panikkangt, søvnvansker og traumelidelser, at for eksempel kognitiv terapi har vist god evidens. For andre lidelser kan terapimetoden være mindr avgjørende, og "fellesfaktorer" som evnen til å vise empati og forståelse, samt generelle terapeutiske kvaliteter, være mest relevant. Vi har kompetanse på kognitiv terapi, EMDR og traumeterapi, affektorientert terapi, dynamisk terapi, skjematerapi og aksept og forpliktelsesterapi.

Kompetanse

Vi har kompetanse på å utrede og behandle de flest psykiske problemer hos voksne. Vi forsøker å fokusere på å tilby målrettet og spesialisert behandling for voksne som navigerer gjennom livets psykiske utfordringer. Vi har kompetanse på å utrede og behandle de flest psykiske problemer hos voksne. Vi forsøker å fokusere på å tilby målrettet og spesialisert behandling for voksne som navigerer gjennom livets psykiske utfordringer. Hvert individ har en unik historie og behov, og vi forsøker å tilby en skreddersydd terapeutisk opplevelse som respekterer din individualitet og sikrer konfidensialitet og støtte i hver økt.

Video

Behandling av de fleste psykiske lidelser hos voksne kan utføres via video. Et alternativ om man ikke kan møte på kontoret.

Problemstillinger vi behandler:

Angstlidelser. Depresjon Selvbilde Spiseforstyrrelser Aggresjonsvansker Stressmestring Søvnvansker Relasjonsvansker Personlighetsvansker Traumelidelser

Metoder vi jobber etter

Vi har kompetanse for behandling av de fleste psykiske lidelser. Samtidig er det litt forskjellig hvordan ulike behandlere angriper forskjellige lidelser. ‍ Det er utviklet en rekke spesifikke behandlingsformer for en rekke lidelser som er evidensbaserte - det vil si at de har vist seg effektive gjennom forskning på behandlingseffekt. På enkelte lidelser er effektstørrelsen på spesifikk behandling relativt robust. Det er for eksempel angstlidelser som sosial angst, OCD, enkel fobier, panikkangt, søvnvansker og traumelidelser, at for eksempel kognitiv terapi har vist god evidens. For andre lidelser kan terapimetoden være mindr avgjørende, og "fellesfaktorer" som evnen til å vise empati og forståelse, samt generelle terapeutiske kvaliteter, være mest relevant. Vi har kompetanse på kognitiv terapi, EMDR og traumeterapi, affektorientert terapi, dynamisk terapi, skjematerapi og aksept og forpliktelsesterapi.

Kompetanse

Vi har kompetanse på å utrede og behandle de flest psykiske problemer hos voksne. Vi forsøker å fokusere på å tilby målrettet og spesialisert behandling for voksne som navigerer gjennom livets psykiske utfordringer. Vi har kompetanse på å utrede og behandle de flest psykiske problemer hos voksne. Vi forsøker å fokusere på å tilby målrettet og spesialisert behandling for voksne som navigerer gjennom livets psykiske utfordringer. Hvert individ har en unik historie og behov, og vi forsøker å tilby en skreddersydd terapeutisk opplevelse som respekterer din individualitet og sikrer konfidensialitet og støtte i hver økt.

Video

Behandling av de fleste psykiske lidelser hos voksne kan utføres via video. Et alternativ om man ikke kan møte på kontoret.

Problemstillinger vi behandler:

Angstlidelser. Depresjon Selvbilde Spiseforstyrrelser Aggresjonsvansker Stressmestring Søvnvansker Relasjonsvansker Personlighetsvansker Traumelidelser

Metoder vi jobber etter

Vi har kompetanse for behandling av de fleste psykiske lidelser. Samtidig er det litt forskjellig hvordan ulike behandlere angriper forskjellige lidelser. ‍ Det er utviklet en rekke spesifikke behandlingsformer for en rekke lidelser som er evidensbaserte - det vil si at de har vist seg effektive gjennom forskning på behandlingseffekt. På enkelte lidelser er effektstørrelsen på spesifikk behandling relativt robust. Det er for eksempel angstlidelser som sosial angst, OCD, enkel fobier, panikkangt, søvnvansker og traumelidelser, at for eksempel kognitiv terapi har vist god evidens. For andre lidelser kan terapimetoden være mindr avgjørende, og "fellesfaktorer" som evnen til å vise empati og forståelse, samt generelle terapeutiske kvaliteter, være mest relevant. Vi har kompetanse på kognitiv terapi, EMDR og traumeterapi, affektorientert terapi, dynamisk terapi, skjematerapi og aksept og forpliktelsesterapi.

Kompetanse

Vi har kompetanse på å utrede og behandle de flest psykiske problemer hos voksne. Vi forsøker å fokusere på å tilby målrettet og spesialisert behandling for voksne som navigerer gjennom livets psykiske utfordringer. Vi har kompetanse på å utrede og behandle de flest psykiske problemer hos voksne. Vi forsøker å fokusere på å tilby målrettet og spesialisert behandling for voksne som navigerer gjennom livets psykiske utfordringer. Hvert individ har en unik historie og behov, og vi forsøker å tilby en skreddersydd terapeutisk opplevelse som respekterer din individualitet og sikrer konfidensialitet og støtte i hver økt.

Video

Behandling av de fleste psykiske lidelser hos voksne kan utføres via video. Et alternativ om man ikke kan møte på kontoret.

Problemstillinger vi behandler:

Angstlidelser. Depresjon Selvbilde Spiseforstyrrelser Aggresjonsvansker Stressmestring Søvnvansker Relasjonsvansker Personlighetsvansker Traumelidelser