Legemiddelassistert behandling hos Kognito Psykisk Helse

14. jun. 2024

Fra første uke i august tilbyr Kognito Psykisk Helse også medikamentassistert depresjonsbehandling. Behandlingen gis intravenøst under overvåkning av lege og anestesisykepleier. Psykolog og anestesilege/legespesialist vurderer om slik behandling passer for deg før behandlingen kan startes opp.  Vi anbefaler seks infusjoner fordelt over tre til fire uker. Videre anbefaler vi en samtale med psykolog midtveis i dette behandlingsløpet. Avsluttende evalueringssamtale med psykolog er obligatorisk. Vi anbefaler videre en infusjon månedlig i seks måneder som vedlikeholdsbehandling. Samtidig oppfølging hos psykolog avtales individuelt. Ved eventuelt tilbakefall kan  ny serie eller enkeltbehandling gis.

Hver infusjonsbehandling vil ta ca 100 minutter. Nøyaktige priser vil bli angitt på nettstedet snarlig.