Bli kjent med oss

Hvem er vi?

Våre psykologer har mange års erfaring, og kan hjelpe deg med både de store og små utfordringene i livet. Bli bedre kjent med dem og hvordan hver enkelt kan hjelpe, og bestill time hos den beste matchen for deg.

Ane Rogne

Spesialist i Nevropsykologi

Ane er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og er spesialist i klinisk nevropsykologi. Bred erfaring innen nevropsykologisk arbeid med ervervede hjerneskader, lærevansker, utviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander. Jobbet flere år innen habiliteringstjenesten ved Oslo universitetssykehus og rehabilitering ved Sunnaas sykehus. Erfaring fra arbeid i spesialenhet i NAV med kompliserte arbeidsevnevurderinger.  
Medvirket til lærebøker, flere forskningsartikler og populærvitenskapelige artikler innen nevrofag. Ane har også erfaring med behandling av ulike former for psykiske plager, utbrenthet og søvnforstyrrelser.
Jobber innen forskjellige terapimetoder som kognitiv terapi og metakognitiv terapi.
Tilbyr både utredning og behandling av voksne innen nevropsykologiske spørsmål og samtaleterapi rettet mot andre problemstillinger.

Historie

Kognito AS ble etablert i 2015 av to engasjerte fagfolk: psykologspesialist Henrik Riekeles Vik og filosofisk praktiker Thomas Bernhard Thiis Evensen. I 2017 ble teamet styrket med psykologspesialist Sten-Rune Roland og psykiatrisk sykepleier og sexolog Hanne Terese Storvik. Sammen har de skapt et unikt kompetansesenter i hjertet av Oslo, hvor du kan finne støtte og veiledning for å håndtere livets utfordringer.

Din støttespiller til bedre helse

Vi har hatt mye kompetanse innen kognitiv terapi da flere av våre medarbeiere har vært veiledere for Norsk Forening for Kognitiv Terapi i en årrekke. I tillegg har vi interesse for eksistensiell filosofi og psykoterapi gjennom å ha en av Norges eneste utøvende filosofiske praktikere med på laget. 

Etter å ha flyttet litt rundt har vi nå landet i gode lokaler sentralt i Oslo, hvor vi har alle våre tjenester under ett tak. 
Vi har de senere år fått en tung kompetanse innen nevropsyologisk utredning, med flere medarbeidere med lang erfaring innen utredning og rehabilitering.

Vår Filosofi

Vi ønsker å være et psykisk helsesenter som tilbyr et bredt tilbud av helsetjenester. Vi ønsker å være tverrfaglige og med en høy grad av profesjonalitet.

De fleste av våre medarbeidere er spesialister og har mange års erfaring innen sine respektive fagfelt. Vi har i liten grad medarbeidere som kommer rett fra studiet.

Du vil derfor møte medarbeidere som typisk er litt eldre og med litt bredere erfaring enn mange andre steder. Vi ønsker i tillegg å ikke være blant de dyreste private tilbyderne i markedet. Vi etterspør tilbakemeldinger på vårt arbeid, og forsøker i størst grad å være opptatt av brukermedvirkning og ha en evidensbasert praksis.

Våre Behandlere

Ane Rogne
Spesialist I Nevropsykologi

Ane er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og er spesialist i klinisk nevropsykologi. Bred erfaring innen nevropsykologisk arbeid med ervervede hjerneskader, lærevansker, utviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander.

Jobbet flere år innen habiliteringstjenesten ved Oslo universitetssykehus og rehabilitering ved Sunnaas sykehus. Erfaring fra arbeid i spesialenhet i NAV med kompliserte arbeidsevnevurderinger.  Medvirket til lærebøker, flere forskningsartikler og populærvitenskapelige artikler innen nevrofag. Ane har også erfaring med behandling av ulike former for psykiske plager, utbrenthet og søvnforstyrrelser. Jobber innen forskjellige terapimetoder som kognitiv terapi og metakognitiv terapi. Tilbyr både utredning og behandling av voksne innen nevropsykologiske spørsmål og samtaleterapi rettet mot andre problemstillinger.

Celin Ringseth
PSYKOLOG

Celin er utdannet psykolog fra Universitetet i København. Har fordypning i kognitiv terapi og videreutdanning i stress- og traumepsykologi. Autorisert i TRE (Trauma Release Exercise). Utdannet yoga/ meditasjonslærer og holder foredrag og kurs innen stressmestring og livsveiledning.

Flere års erfaring fra akuttpost, barn og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) og alderspsykiatrisk poliklinikk ved Akershus Universitetssykehus. Jobbet de fem siste årene i privatpraksis.Tilbyr samtaleterapi for et bredt spekter av psykiske utfordringer. Dette inkluderer bla depresjon, angst, traume, utbrenthet og samlivsproblemer.Ga ut boken «The Breeding Pig- en kjærlighetsroman» sommer 2021.

Hanne Terese Storvik
Daglig Leder / Kognitiv Terapaut

Født i 1973. Utdannet sykepleier og har jobbet i psykisk helsevern siden 1995.  Har erfaring fra Rogaland psykiatriske sykehus, Psykisk helseteam, psykosepoliklinikk ved Oslo Universitetssykehus. Pårørendearbeid ved PIO.

Videreutdanning i tverrfaglig psykisk helse. Flere videreutdanninger i kognitiv terapi. Veileder og underviser i kognitiv terapi. Har Sexologi fra Universitetet i Agder og er også NACS godkjent kliniker. Studerer nå Gottman parterapimetode.
Hanne snakker med mennesker med ulike type lidelser som angst (generalisert angstlidelser, panikkangst og sosialfobi), depresjon, spiseforstyrrelser og tvangslidelser. Mange strever med problemer knyttet til selvbilde og kropp, samt vansker med relasjoner og samliv. Derfor tilbyr hun både individualterapi og familiebehandling. Hun holder foredrag, underviser og er veileder.

Bernt Lundby
Spesialist i Klinisk Psykologi

Bernt er født i 1974. Han har vært psykolog i nesten 20 år. Bernt har erfaring med utredning, diagnostikk og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser og utfordringer som depresjon, stress og belastning, akutte kriser, fobier, tvangslidelse, panikkangst, sosialangst, bekymring og grubling, relasjonsvansker, samlivsproblemer, aggresjons- og sinnemestring.

Han er direkte og har en avslappet, uformell stil som behandler og etablerer fort trygghet. Han er spesialisert i, og har omfattende erfaring med, kognitiv terapi (tradisjonell kognitiv atferdsterapi, eksponeringsterapi, metakognitiv terapi, responsprevensjonstrening, etc).

Lars Fodstad
spesialist i klinisk psykologi

Utdannet psykolog ved Universitetet i Aalborg i 2007. Jobbet i psykisk helsevern siden 2008, samt 3 år ved Stiftelsen Alternativ til Vold. Psykologspesialist i 2015. Har siden 2016 jobbet som kliniker og leder innen psykisk helsevern. Har arbeidet med kognitiv terapi siden han startet som psykolog og har i tillegg en videreutdannelse innen mentaliseringsbasert terapi. I tillegg til det kliniske arbeidet har Fodstad jobbet flere år med rådgivning, psykoedukasjon og psykologisk veiledning av ungdom og unge voksne.

Fodstad har opparbeidet seg erfaring med behandling av et bredt spekter av psykiske plager som utbrenthet, angstplager (sosial forbi, panikkangst og generalisert angst),  utfordringer knyttet til kropp og selvbilde, depresjon, stress- og belastningsplager, relasjons- og samlivsproblemer, aggresjons- og sinnemestring, utbrenthet, livskriser og sorg.

Lise Langballe
Psykolog

Lise ble utdannet psykolog i 2013 ved Universitetet i København. Hun har flere års erfaring med utredning og behandling av voksne og barn i spesialisthelsetjenesten gjennom arbeid i Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og Alderspsykiatrisk poliklinikk.

Lise tilbyr samtaleterapi for flere ulike psykiske utfordringer og har erfaring med behandling knyttet til blant annet vanskeligheter med angst, depresjon, relasjoner, lav selvfølelse, foreldreveiledning, sorg, søvnproblematikk, stress og belastning. Behandlingen vil tilpasses den enkeltes ønsker og behov og vil ha fokus på å skape et trygt rom for samtale og utvikling.

Lise er tilgjengelig for samtaler på tirsdager og torsdager på dagtid.

Petter Emhjellen
Psykolog

Petter er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Ved Oslo psykologsenter arbeider Petter hovedsakelig med nevropsykologisk utredning av voksne. Han har særlig erfaring fra arbeid med utviklingsforstyrrelser, slik som lærevansker, autismespekterforstyrrelser/Aspergers syndrom, ADHD og tics/Tourettes syndrom (inkludert HRT-behandling).

Han har også erfaring fra arbeid med andre nevrologiske og nevropsykologiske tilstander hos voksne.

Simona Eskeland
spesialist i psykiatri

Psykiater Simona Eskeland jobber ved Kognito hovedsakelig på ettermiddager. Eskeland bistår med medisinvurderinger ved tilstander som depresjoner, ADHD med mer.Simona Eskeland ble autorisert lege i 2005 og jobbet noen år som fastlege før hun i 2009 begynte på spesialisering innen psykiatri. Hun ble spesialist/overlege i 2014. Hun har jobbet på poliklinikker og døgnposter i Oslo.

Hun har tatt toårig kognitiv terapiutdanning og går på 4. året med gruppeterapiutdanning ved institutt for gruppeanalyse og gruppespykoterapi. Hun har bred erfaring med psykofarmakologi og bistår med medisinvurderinger ved tilstander som depresjon, angst, ADHD med mer.

Vil du bestille time hos Simona? Kontakt oss på hei@kognito.no for å bestille time.

Sissel Brandtzæg
spesialist i nevropsykologi

Sissel er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo, og er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og spesialist i klinisk nevropsykologi. Hun har 15 års erfaring fra spesialisthelsetjenesten og har jobbet med mennesker i alle aldre innenfor psykisk helsevern, habilitering og rehabilitering.

Sissel tilbyr nevropsykologisk undersøkelser og kartlegginger hos mennesker (voksne og eldre) som opplever kognitive vansker og funksjonsnedsettelse.
Sissel har erfaring med følger etter ulike typer ervervede hjerneskader (eksempelvis etter hjerneslag/hjerneinfarkt, hypoksi, og infeksjoner), nevroutviklingsforstyrrelser (ADHD/ADD), autismespekterlidelser som Aspergers syndrom), utredning av læreforutsetninger og generelt evnenivå samt hukommelsesvansker og nevrodegenerative lidelser (demenslidelser). Sissel gjennomfører også førerkortvurderinger. Sissel tilbyr også samtaler relatert til nevropsykologiske problemstilliner (kognitive vansker/funksjonsnedsettelser).

Sten-Rune Roland
Spesialist i klinisk psykologi

Sten-Rune er født i 1970 og kommer fra Nordland. Han er utdannet i Bergen og har jobbet som psykolog i 20 år. Han har vært spesialist i klinisk psykologi siden 2009.Sten-Rune er utdannet veileder i kognitiv terapi, og har vært med å utdanne mange leger og psykologer i kognitiv terapi. Han er i tillegg utdannet i skjematerapi, en terapiform som er godt egnet for langvarige personlighetsvansker.

Sten-Rune jobber med de fleste psykiske lidelser hos voksne,
barn og unge, par og familier, holder kurs og jobber opp med vårt bedriftshelsetilbud.

Vilde Mykkeltveit
Spesialist i nevropsykologi

Vilde er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og er spesialist i klinisk nevropsykologi. Bred erfaring innen nevropsykologisk arbeid med ervervet hjerneskade og utviklingsforstyrrelser. Hun har obbet i mange år med utredning og kognitiv rehabilitering ved Sunnaas sykehus både med barn, ungdom og voksne. Hun har også erfaring fra barnehabilitering. Vilde har også erfaring fra psykisk helsevern med behandling av ulike psykiske helseplager.

Vilde tilbyr både utredning og behandling av voksne innen nevropsykologiske spørsmål/problemstillinger og samtaleterapi ved ulike psykiske helseplager.

Kristin Evelyn Gladmann
spesialist i nevropsykologi

Kristin Gladmann er utdannet psykolog og er spesialist i nevropsykologi og barn og unges psykiske helse. Hun har 2 års erfaring fra PPT og 18 år i BUP.

Bred erfaring med nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, Autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom.
Hun utreder både barn, ungdom og voksne.

Liv Barnett
spesialist i nevropsykologi

Liv var ferdig utdannet psykolog i 1998 og spesialist i nevropsykologi i 2006. Hun har 25 års erfaring innen nevropsykologisk arbeid i spesialisthelsetjenesten.

Liv tilbyr nevropsykologisk utredning av voksne og eldre som opplever kognitive vansker og funksjonsnedsettelse. Hun har arbeidet med lærevansker, nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, Aspergers syndrom, Cerebral parese, epilepsi, ervervede hjernskader, hukommelsesvansker og demens, og degenerative lidelser (bl.a. Huntintons sykdom).

Bli med på laget

Er du psykolog og ønsker å begynne privat? Ta kontakt med oss for spennende karrieremuligheter. Vi kan tilby å bli en del av et voksende psykologsenter i Oslo og omegn. Gode muligheter for den rette person!

Ta Kontakt