Bli med på laget

Ønsker du å bli en del av Kognito?

Kanskje jobber du offentlig og ønsker å jobbe en dag eller kveld i uken?

Kanskje jobber du privat for deg selv, men ønsker å bli en del av et psykologfellesskap?

Bli med på laget

Ønsker du å bli en del av Kognito?

Kanskje jobber du offentlig og ønsker å jobbe en dag eller kveld i uken?

Kanskje jobber du privat for deg selv, men ønsker å bli en del av et psykologfellesskap?

Bli med på laget

Ønsker du å bli en del av Kognito?

Kanskje jobber du offentlig og ønsker å jobbe en dag eller kveld i uken?

Kanskje jobber du privat for deg selv, men ønsker å bli en del av et psykologfellesskap?

People in the office
People in the office
People in the office
People in the office
People in the office
People in the office


Kontakt oss i dag om du er nysgjerrig!

Vi ønsker å knytte til oss flinke folk som har erfaring innen psykisk helse. Du er helst psykolog eller psykiater. Du må være innstilt på å jobbe med ulike problemstillinger og evne å jobbe selvstendig.


Kontakt oss på hei@kognito.no
Kontakt oss i dag om du er nysgjerrig!

Vi ønsker å knytte til oss flinke folk som har erfaring innen psykisk helse. Du er helst psykolog eller psykiater. Du må være innstilt på å jobbe med ulike problemstillinger og evne å jobbe selvstendig.


Kontakt oss på hei@kognito.no
Kontakt oss i dag om du er nysgjerrig!

Vi ønsker å knytte til oss flinke folk som har erfaring innen psykisk helse. Du er helst psykolog eller psykiater. Du må være innstilt på å jobbe med ulike problemstillinger og evne å jobbe selvstendig.


Kontakt oss på hei@kognito.noVåre verdier

Verdier vi navigerer etter

Profesjonell utøvelse

Som psykologer forplikter vi oss til å utøve vår profesjon med høy etisk standard og faglig dyktighet. Vi forsøker å holde oss oppdatert på ny forskning og utvikler kontinuerlig vår kompetanse gjennom livslang læring.


Klientsentrert tilnærming

Klientens behov og perspektiv står sentralt i vårt arbeid. Vi anerkjenner klientens unike situasjon og samarbeider tett for å finne best mulige løsninger. Klientens autonomi og medbestemmelse respekteres og verdsettes.


Åpen kommunikasjon

Vi etterstreber åpen, ærlig og respektfull kommunikasjon med våre klienter. Vi lytter aktivt, viser empati og ber om tilbakemeldinger for å sikre at vi møter klientens behov på en god måte.


Profesjonell utvikling

Vi erkjenner viktigheten av kontinuerlig profesjonell utvikling gjennom veiledning, kollegastøtte og refleksjon over egen praksis. Vi deler kunnskap og erfaringer for å lære av hverandre og vokse som psykologer.

Ved å navigere etter disse verdiene kan vi som psykologfellesskap yte profesjonelle og kompetente tjenester, samtidig som vi ivaretar klientens behov gjennom samarbeid, lytting og åpenhet for tilbakemeldinger.

Profesjonalitet

Vi streber etter høy etisk standard og faglig dyktighet. Vi holder oss oppdatert.

Profesjonalitet

Vi streber etter høy etisk standard og faglig dyktighet. Vi holder oss oppdatert.

Profesjonalitet

Vi streber etter høy etisk standard og faglig dyktighet. Vi holder oss oppdatert.

Klientsentrert tilnærming

Vi legger verdi i å samarbeide med deg som klient for å finne den beste løsningen for din fremgang

Klientsentrert tilnærming

Vi legger verdi i å samarbeide med deg som klient for å finne den beste løsningen for din fremgang

Klientsentrert tilnærming

Vi legger verdi i å samarbeide med deg som klient for å finne den beste løsningen for din fremgang

Åpen kommunikasjon

Vi forsøker å lytte aktivt, vise empati, og be om tilbakemeldinger på vårt arbeid.

Åpen kommunikasjon

Vi forsøker å lytte aktivt, vise empati, og be om tilbakemeldinger på vårt arbeid.

Åpen kommunikasjon

Vi forsøker å lytte aktivt, vise empati, og be om tilbakemeldinger på vårt arbeid.

Pofesjonell utvikling

Vi har intern veiledning og søker kollegastøtte og refleksjon over egen praksis.

Pofesjonell utvikling

Vi har intern veiledning og søker kollegastøtte og refleksjon over egen praksis.

Pofesjonell utvikling

Vi har intern veiledning og søker kollegastøtte og refleksjon over egen praksis.