Terapi

Terapi for barn og unge

Våre psykologer har mange års erfaring med blant annet terapi, støttesamtaler og utviklingsarbeid.

De jobber integrativt, og tilpasser behandlingen etter dine behov.

Terapi

Terapi for barn og unge

Våre psykologer har mange års erfaring med blant annet terapi, støttesamtaler og utviklingsarbeid.

De jobber integrativt, og tilpasser behandlingen etter dine behov.

Terapi

Terapi for barn og unge

Våre psykologer har mange års erfaring med blant annet terapi, støttesamtaler og utviklingsarbeid.

De jobber integrativt, og tilpasser behandlingen etter dine behov.

Metoder vi jobber etter

Det er utviklet en rekke spesifikke behandlingsformer for en ulike lidelser, som også gjelder behandling av barn. Igjen viser for eksempel kognitiv atferdsterapi seg som et godt behandlingsvalg for angstlidelser som sosial angst, OCD, enkel fobier, panikkangt, søvnvansker og traumelidelser. For andre lidelser kan terapimetoden være mindre avgjørende, og "fellesfaktorer" som evnen til å vise empati og forståelse, samt generelle terapeutiske kvaliteter, være mest relevant.‍ Det er utviklet en rekke spesifikke behandlingsformer for en rekke lidelser som er evidensbaserte - det vil si at de har vist seg effektive gjennom forskning på behandlingseffekt. På enkelte lidelser er effektstørrelsen på spesifikk behandling relativt robust. Det er for eksempel angstlidelser som sosial angst, OCD, enkel fobier, panikkangt, søvnvansker og traumelidelser, at for eksempel kognitiv terapi har vist god evidens. For andre lidelser kan terapimetoden være mindr avgjørende, og "fellesfaktorer" som evnen til å vise empati og forståelse, samt generelle terapeutiske kvaliteter, være mest relevant.

Kompetanse

Kognito tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom i aldersgruppen 6-18 år. Vi forstår unike utfordringer unge mennesker møter i dagens verden og tilbyr spesialisert støtte for å navigere disse. Vi utreder og behandler barn i forhold til mange ulike problemerstillinger. Fra angst og nedstemthet til relasjonelle vansker, autismespekterforstyrrelser, ADHD med mer. Våre medarbeidere er kliniske psykologspesialister med fordypning innen barn og unge.

Video

Behandling av de fleste psykiske lidelser hos barn og unge kan med forbehold utføres via video. Det avhenger av alder og foresatte. Det kan være et alternativ om man ikke kan møte på kontoret, men er ikke å foretrekke.

Problemstillinger vi behandler:

Angstlidelser. Fra overdreven sjenanse, separasjonangst til tvangstanker og handlinger. Depresjon og nedstemthet Selvbilde Spiseforstyrrelser Aggresjon og reguleringsvansker Stressmestring Søvnvansker Relasjonsvansker Traumelidelser

Metoder vi jobber etter

Det er utviklet en rekke spesifikke behandlingsformer for en ulike lidelser, som også gjelder behandling av barn. Igjen viser for eksempel kognitiv atferdsterapi seg som et godt behandlingsvalg for angstlidelser som sosial angst, OCD, enkel fobier, panikkangt, søvnvansker og traumelidelser. For andre lidelser kan terapimetoden være mindre avgjørende, og "fellesfaktorer" som evnen til å vise empati og forståelse, samt generelle terapeutiske kvaliteter, være mest relevant.‍ Det er utviklet en rekke spesifikke behandlingsformer for en rekke lidelser som er evidensbaserte - det vil si at de har vist seg effektive gjennom forskning på behandlingseffekt. På enkelte lidelser er effektstørrelsen på spesifikk behandling relativt robust. Det er for eksempel angstlidelser som sosial angst, OCD, enkel fobier, panikkangt, søvnvansker og traumelidelser, at for eksempel kognitiv terapi har vist god evidens. For andre lidelser kan terapimetoden være mindr avgjørende, og "fellesfaktorer" som evnen til å vise empati og forståelse, samt generelle terapeutiske kvaliteter, være mest relevant.

Kompetanse

Kognito tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom i aldersgruppen 6-18 år. Vi forstår unike utfordringer unge mennesker møter i dagens verden og tilbyr spesialisert støtte for å navigere disse. Vi utreder og behandler barn i forhold til mange ulike problemerstillinger. Fra angst og nedstemthet til relasjonelle vansker, autismespekterforstyrrelser, ADHD med mer. Våre medarbeidere er kliniske psykologspesialister med fordypning innen barn og unge.

Video

Behandling av de fleste psykiske lidelser hos barn og unge kan med forbehold utføres via video. Det avhenger av alder og foresatte. Det kan være et alternativ om man ikke kan møte på kontoret, men er ikke å foretrekke.

Problemstillinger vi behandler:

Angstlidelser. Fra overdreven sjenanse, separasjonangst til tvangstanker og handlinger. Depresjon og nedstemthet Selvbilde Spiseforstyrrelser Aggresjon og reguleringsvansker Stressmestring Søvnvansker Relasjonsvansker Traumelidelser

Metoder vi jobber etter

Det er utviklet en rekke spesifikke behandlingsformer for en ulike lidelser, som også gjelder behandling av barn. Igjen viser for eksempel kognitiv atferdsterapi seg som et godt behandlingsvalg for angstlidelser som sosial angst, OCD, enkel fobier, panikkangt, søvnvansker og traumelidelser. For andre lidelser kan terapimetoden være mindre avgjørende, og "fellesfaktorer" som evnen til å vise empati og forståelse, samt generelle terapeutiske kvaliteter, være mest relevant.‍ Det er utviklet en rekke spesifikke behandlingsformer for en rekke lidelser som er evidensbaserte - det vil si at de har vist seg effektive gjennom forskning på behandlingseffekt. På enkelte lidelser er effektstørrelsen på spesifikk behandling relativt robust. Det er for eksempel angstlidelser som sosial angst, OCD, enkel fobier, panikkangt, søvnvansker og traumelidelser, at for eksempel kognitiv terapi har vist god evidens. For andre lidelser kan terapimetoden være mindr avgjørende, og "fellesfaktorer" som evnen til å vise empati og forståelse, samt generelle terapeutiske kvaliteter, være mest relevant.

Kompetanse

Kognito tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom i aldersgruppen 6-18 år. Vi forstår unike utfordringer unge mennesker møter i dagens verden og tilbyr spesialisert støtte for å navigere disse. Vi utreder og behandler barn i forhold til mange ulike problemerstillinger. Fra angst og nedstemthet til relasjonelle vansker, autismespekterforstyrrelser, ADHD med mer. Våre medarbeidere er kliniske psykologspesialister med fordypning innen barn og unge.

Video

Behandling av de fleste psykiske lidelser hos barn og unge kan med forbehold utføres via video. Det avhenger av alder og foresatte. Det kan være et alternativ om man ikke kan møte på kontoret, men er ikke å foretrekke.

Problemstillinger vi behandler:

Angstlidelser. Fra overdreven sjenanse, separasjonangst til tvangstanker og handlinger. Depresjon og nedstemthet Selvbilde Spiseforstyrrelser Aggresjon og reguleringsvansker Stressmestring Søvnvansker Relasjonsvansker Traumelidelser