Psykisk Bedriftshelse

Vær forsikret og ikke utsett bedriften din for unødvendig risiko. Vi tilbyr individuell oppfølging av deres ansatte, innen arbeidsrelaterte problemstillinger. Stress, samarbeidsproblemer og konflikthåndtering. Vi kan bistå med vanskelige medarbeidersamtaler, veiledning, kurs og andre aktuelle tjenester.

Bedriftshelse ved Kognito Psykisk Helse

Organisasjons
psykologi

En investering i de ansattes mentale velvære

Kognito tilbyr flere organisasjonspsykologiske tjenester. Vi hjelper organisasjoner og deres ansatte gjennom ulike problemstillinger som konflikthåndtering, lederstøtte og arbeid med utviklingssprosesser i små og store organisasjoner.  Kognito samarbeider med spesialister i organisasjonspsykologi med over 20 års erfaring.

Vår tilnærming:

Vi tror på en helhetlig tilnærming til organisasjonsutvikling, hvor vi kombinerer evidensbaserte verktøy, empirisk forskning og  praktisk erfaring for å skape varige endringer. Våre tjenester er basert på forskningsbaserte og anerkjente metoder og tilpasses hver enkelt organisasjons unike behov.

For å lære mer om våre tjenester eller for å diskutere hvordan vi kan støtte din organisasjon, ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Vi ser frem til å bidra til din organisasjons suksess og velvære.

Våre tjenester inkluderer:

Ledergruppeutvikling


Vi tilbyr skreddersydde utviklingsprogrammer for legegrupper, med fokus på å forbedre samarbeid, kommunikasjon og arbeidsmiljø.

Gruppeutvikling med Group Development Questionnaire (GDQ)


Spesialisert støtte for PTSD og andre traumerelaterte utfordringer.

Kurs


Vi tilbyr en rekke kurs innen organisasjonspsykologi, inkludert HMS, konflikthåndtering og medarbeideroppfølging, som er tilpasset de spesifikke behovene til din organisasjon

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS


Våre HMS-tjenester inkluderer risikovurdering, utvikling av sikkerhetskultur, og opplæring for å sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø.

Konflikthåndtering


Vi tilbyr strategier og intervensjoner for å håndtere og løse konflikter på arbeidsplassen, og bidrar til å gjenopprette et positivt arbeidsmiljø.

Medarbeideroppfølging


Våre tjenester inkluderer støtte til medarbeidere gjennom individuell oppfølging, karriereveiledning og personlig utvikling for å fremme trivsel og engasjement på arbeidsplassen.

Reduser terskelen for å få hjelp


Å ha en fast psykolog i bedriften fjerner mange av barrierene for å søke hjelp. Ansatte slipper å søke etter relevant tilbud på egenhånd. Rask tilgang til profesjonell hjelp vil motvirke at problemene utvikler seg og føre til sykemelding og fravær.

Nevropsykologisk kartlegging?
Noen ganger er det relevant å undersøke arbeidsevnen, om funksjonen på jobb har vært i endring. Våre nevropsykologer har lang erfaring med å utrede arbeidsevne.

Rask tilgang:
Vi kan sette dere opp med fast psykologkontakt ved vårt kontor. Dere vil ha rask tilgang til våre psykologtjenester med minimal ventetid.