HAR DU NOEN SPØRSMÅL?

Nevropsykologi

Hos Kognito finner du høy kompetanse innen nevropsykologi.
Våre nevropsykologer tilbyr grundige utredninger for blandt annet ADHD, autismespekterlidelser, hukommelsesvansker, kognitiv svikt, samt evnetesting av styrker og svakheter.

Utfordringer ved hukommelse eller oppmerksomhet

Opplever du glemsomhet eller vansker med å holde fokus? Kognito psykisk helse tilbyr spesialiserte nevropsykologiske utredninger som kan gi deg svarene du trenger. Vårt team av erfarne nevropsykologer er klare til å veilede deg gjennom en grundig evaluering, rettet spesifikt mot hukommelsesproblemer og oppmerksomhetsutfordringer. Enten du er bekymret for potensielle lærevansker, hukommelsesvansker eller ADHD, er vårt mål å tilby klarhet og veiledning som kan hjelpe deg på veien mot forbedring.

Hva Tilbyr Vår Utredning?

Dybde og presisjon:
Med spisskompetanse på hukommelsesvansker, tilbyr vi en grundig evaluering for å identifisere kilden til dine utfordringer.

Tilpasset utredningpakke:
Vi tilbyr skreddersydde utredningspakker, inkludert spesifikk vurdering for ADHD, for å møte dine unike behov.

Rask tilgang:
Vi prioriterer kort ventetid for å sikre at du mottar den støtten du trenger raskt og effektivt.

Våre Spesialiserte Utredninger Inkluderer

Utvikling av kognitive funksjoner:
En omfattende evaluering av læring, konsentrasjon, og hukommelse.

Nevropsykologisk kartlegging:
Identifisering av mulige underliggende årsaker til dine hukommelsesutfordringer, inkludert ADHD og autismespekterlidelser.
Med spisskompetanse på hukommelsesvansker, tilbyr vi en grundig evaluering for å identifisere kilden til dine utfordringer.

Rask tilgang:
Tilpassede anbefalinger og strategier for å håndtere dine spesifikke utfordringer.

Hvordan Vi Kan Hjelpe:

Innledende konsultasjon:
Start med en uforpliktende samtale for å diskutere dine bekymringer og behov.

Utredningsprosess:
Gjennomfør en grundig evaluering for å få innsikt i dine hukommelses- og oppmerksomhetsvansker.

Veiledning og støtte:
Motta personlig tilpasset veiledning basert på utredningens funn for å forbedre din kognitive funksjon.

ADHD Utredning:


Hvis du stiller spørsmål ved om ADHD kan være en del av din livserfaring, inviterer Kognito deg til å bestille en innledende kartleggingstime med en av våre spesialiserte nevropsykologer. Denne første konsultasjonen er et viktig skritt for å vurdere behovet for en omfattende ADHD-utredning.

Forståelsen rundt ADHD har vokst, og mange søker klarhet i sine egne liv. Kognito tilbyr en dyptgående utredning som inkluderer nevropsykologisk kartlegging for å utforske denne muligheten. En fullstendig utredning kan ta mellom 7-12 timer, basert på den individuelle kompleksiteten i hver sak, og utføres av kvalifiserte nevropsykologer eller psykologspesialister.

Skulle det være indikasjoner på ADHD basert på utredningen, tilbyr vi en oppfølgingstime med vår psykiater for å vurdere mulige behandlingsveier. Alternativt, hvis det viser seg at andre psykologiske faktorer krever oppmerksomhet, vil vi veilede deg til en av våre kliniske psykologer for videre evaluering og eventuell behandling.

Kognitos Tilbud Omfatter:

Innledende nevropsykologisk vurdering:
En innledende vurdering med en nevropsykolog for å fastslå behovet for en detaljert ADHD-utredning.

Omfattende nevropsykologisk utredning:
En fullstendig nevropsykologisk utredning for å identifisere ADHD eller andre underliggende psykologiske forhold.

Differensialdiagnostisk vurdering:
En differensialdiagnostisk vurdering for å bestemme om dine utfordringer kan forklares av andre forhold.

Psykiatrisk konsultasjon:
En psykiaterkonsultasjon for å vurdere behovet for medikamentell behandling basert på utredningens funn.

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt eller bestille en time i dag for å starte din utredningsreise. En avtale for nevropsykologisk konsultasjon krever forhåndsbetaling, men vi tilbyr full refusjon for avbestillinger gjort minst 48 timer i forveien.

Bestill Time