Terapi

Våre psykologer har mange års erfaring med blant annet terapi, støttesamtaler og utviklingsarbeid.

De jobber integrativt, og tilpasser behandlingen etter dine behov.

Terapi for voksne

Hos Kognito Psykisk Helse har vi kompetanse på å utrede og behandle de flest psykiske problemer hos voksne.  Vi forsøker å fokusere på å tilby målrettet og spesialisert behandling for voksne som navigerer gjennom livets psykiske utfordringer. Hvert individ har en unik historie og behov, og vi forsøker å tilby en skreddersydd terapeutisk opplevelse som respekterer din individualitet og sikrer konfidensialitet og støtte i hver økt.

Metoder vi jobber etter:

Vi har kompetanse for behandling av de fleste psykiske lidelser. Samtidig er det litt forskjellig hvordan ulike behandlere angriper forskjellige lidelser.

Det er utviklet en rekke spesifikke behandlingsformer for en rekke lidelser som er evidensbaserte - det vil si at de har vist seg effektive gjennom forskning på behandlingseffekt. På enkelte lidelser er effektstørrelsen på spesifikk behandling relativt robust. Det er for eksempel angstlidelser som sosial angst, OCD, enkel fobier, panikkangt, søvnvansker og traumelidelser, at for eksempel kognitiv terapi har vist god evidens. For andre lidelser kan terapimetoden være mindr avgjørende, og "fellesfaktorer" som evnen til å vise empati og forståelse, samt generelle terapeutiske kvaliteter, være mest relevant.

Vi har kompetanse på kognitiv terapi, EMDR og traumeterapi, affektorientert terapi, dynamisk terapi, skjematerapi og aksept og forpliktelsesterapi.

Problemstillinger vi behandler:

Vi har kompetanse for behandling av de fleste psykiske lidelser. Her er et utvalg av typiske problemstillinger vi behandler hos voksne:

Terapi for barn og unge

Kognito tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom i aldersgruppen 6-18 år. Vi forstår unike utfordringer unge mennesker møter i dagens verden og tilbyr spesialisert støtte for å navigere disse. Vi utreder og behandler barn i forhold til mange ulike problemerstillinger. Alt fra angst, nedstemthet, relasjonelle problemer, autismespekterforstyrrelser, ADHD med mer.  

Metoder vi jobber etter:

Det er utviklet en rekke spesifikke behandlingsformer for en ulike lidelser, som også gjelder behandling av barn. Igjen viser for eksempel kognitiv atferdsterapi seg som et godt behandlingsvalg for angstlidelser som sosial angst, OCD, enkel fobier, panikkangt, søvnvansker og traumelidelser.
For andre lidelser kan terapimetoden være mindre avgjørende, og "fellesfaktorer" som evnen til å vise empati og forståelse, samt generelle terapeutiske kvaliteter, være mest relevant.

Problemstillinger vi behandler:

Vi har kompetanse for behandling av de fleste psykiske vansker hos barn og unge. Her er et utvalg av typiske problemstillinger vi behandler:

Par og familieterapi

Vi tilbyr skreddersydde løsninger for par i alle livets faser som opplever utfordringer i samlivet. Våre terapeuter, med omfattende erfaring i å adressere en rekke parrelaterte temaer, er her for å hjelpe dere med å finne veien til et sunnere og mer tilfredsstillende partnerskap.

Vårt tilbud:

Vi skaper en varm og trygg atmosfære hvor barn og ungdom kan føle seg komfortable med å dele og utforske sine følelser og tanker. Vi tilpasser behandlingen etter individets alder og behov, og tilbyr både personlig terapi og online konsultasjoner for å sikre tilgjengelig og fleksibel støtte.

Vi benytter en rekke terapimetoder, inkludert kognitiv terapi, aksept- og forpliktelsesterapi, skjematerapi, blant andre, alle nøye tilpasset for å støtte dine spesifikke mål og fremme personlig vekst.

Metoder vi jobber etter:

Vi skaper en varm og trygg atmosfære hvor barn og ungdom kan føle seg komfortable med å dele og utforske sine følelser og tanker. Vi tilpasser behandlingen etter individets alder og behov, og tilbyr både personlig terapi og online konsultasjoner for å sikre tilgjengelig og fleksibel støtte.

Vi benytter en rekke terapimetoder, inkludert kognitiv terapi, aksept- og forpliktelsesterapi, skjematerapi, blant andre, alle nøye tilpasset for å støtte dine spesifikke mål og fremme personlig vekst.

Rus og avhengighet

Ved vår helseklinikk tilbyr vi et omfattende behandlingstilbud for rus og avhengighetsproblematikk, ledet av vår psykologspesialist Sten-Rune Roland. Vi tilbyr individuelle samtaler og parterapi, med fokus på avhengighet av alkohol, porno, gambling og illegale rusmidler. Vårt mål er å tilby støtte og strategier for å overvinne avhengighet og fremme en sunnere livsstil.

Veien til en bedre hverdag

Vår tilnærming er preget av forståelse for de komplekse utfordringene som følger med avhengighet, og vi arbeider for å skape et trygt og konfidensielt miljø hvor klienter kan utforske sine problemer og finne veier mot bedring.

Vi forsøker å hjelpe klienter med å identifisere underliggende årsaker til avhengighet, utvikle mestringsstrategier og gjenopprette kontroll over eget liv.

Enten du sliter med avhengighet selv, eller du er en partner som ønsker å støtte din kjære gjennom deres reise, kan vår klinikk tilby den nødvendige hjelpen. Vi inviterer deg til å ta kontakt for en samtale om hvordan vi kan assistere deg i å overvinne avhengighet.

Filosofisk praksis

Ved vår helseklinikk tilbyr vi et unikt tilbud innen filosofisk praksis, ledet av vår dyktige filosofiske praktiker, Thomas Bernhard Thiis-Evensen. Vårt tilbud omfatter en-til-en samtaler, grupper og kurs, med fokus på temaer som eksistens, identitet og mening. Vi tror på at filosofi er for alle, og oppmuntrer til en sokratisk tilnærming hvor ingen spørsmål er for store eller for små. Vårt hovedmål er å fremme personlig utvikling, mental helse og styrke individets rolle i arbeidslivet gjennom økt selvinnsikt og refleksjon over eget liv og valg.

Hva er filosofisk praksis?

Filosofisk praksis er en form for pedagogisk virksomhet som utforsker filosofiske spørsmål og problemstillinger i praksis.

Det involverer en aktiv tilnærming til filosofi, der praktikere bruker filosofiske metoder og tenkning for å utforske og reflektere over ulike livsspørsmål og utfordringer.

Filosofisk praksis kan bidra til å utvikle en dypere forståelse av seg selv, samfunnet og verden rundt oss gjennom dialog, refleksjon og kritisk tenkning

Et alternativ til psykologisk behandling

Eksistensielle samtaler om de store spørsmål

Filosofisk praksis ved vår klinikk er ikke bare et lavterskeltilbud for de som søker dypere forståelse av seg selv og sin plass i verden, men også et verktøy for å forebygge psykiske lidelser og fremme en sunn mental helse. Gjennom dialog og refleksjon tilbyr vi en vei til personlig vekst og utvikling, som kan ha positive effekter både i privatlivet og i arbeidslivet.

Thomas Bernhard Thiis-Evensen, med sin bakgrunn og erfaring, leder dette arbeidet med en tilnærming som er både inkluderende og opplysende, og som inviterer alle til å utforske filosofiens relevans i hverdagen.

Vårt tilbud er designet for å møte behovene til et bredt spekter av individer, uavhengig av deres tidligere erfaring med filosofi. Enten du er på utkikk etter dypere selvforståelse, står overfor livets utfordringer, eller ønsker å utvikle dine evner til kritisk tenkning og refleksjon i arbeidslivet, kan vår filosofiske praksis tilby verdifulle perspektiver og verktøy.

Ved å engasjere seg i våre samtaler, grupper og kurs, får deltakerne muligheten til å utforske og utvikle sin egen filosofiske tenkning, og dermed bidra til sin egen personlige og profesjonelle utvikling.